Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Nowe zasady dofinansowania zajęć sportowych dla uczniów

Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przewiduje, iż podmioty reklamujące napoje alkoholowe uiszczają opłatę w wysokości 10% wartości usługi netto. Opłaty te stanowią przychód Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, którego środki przeznacza się wyłącznie na dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów, prowadzonych przez kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia oraz inne organizacje pozarządowe, które w ramach swojej statutowej działalności realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, a także organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie wprowadziła zmiany dotyczące nazwy funduszu oraz delegacji ustawowej do wydania aktu wykonawczego regulującego zasady rozdziału środków Funduszu.

Do rozpatrzenia na najbliższym posiedzeniu Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu skierowany został projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie dofinansowania zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Rozporządzenie to zastąpi dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 31 października 2005 roku w sprawie dofinansowania zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów. Zmiany w stosunku do obowiązującego stanu prawnego polegają w szczególności na:

  1. uzgodnieniu treści z regulacjami nowej ustawy o finansach publicznych;
  2. przewidzeniu możliwości ogłoszenia dodatkowego terminu naboru wniosków.

Zachęcamy wszystkie jednostki samorządu terytorialnego do zapoznania się z nową regulacją i do aplikowania o środki z Funduszu.

Śr., 2 Mrz. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Grzegorz P. Kubalski