Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Obrady Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych

W dn. 26 stycznia br. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych. Spośród czterech projektów aktów normatywnych przewidzianych do rozpatrzenia, pozytywną opinię otrzymały tylko dwa.

Negatywnie został zaopiniowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych. Przyczyną takiego rozstrzygnięcia był fakt, iż jest to już kolejne rozporządzenie w sprawie zwolnień podatkowych, które nie przewiduje mechanizmu wyrównującego ubytek dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

Ostateczne zaopiniowanie projektu założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o obligacjach oraz ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne zostało odroczone. Okazało się bowiem, że projekt ten został skierowany do Komisji Wspólnej równolegle z toczącymi się uzgodnieniami międzyresortowymi.

Pozytywnie zostały zaopiniowane:

  1. projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
  2. projekt ustawy o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Ustalono jednocześnie, że na kolejnym, lutowym posiedzeniu nastąpi przedyskutowanie konsekwencji wydanego już rozporządzenia w sprawie sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego oraz przedstawiony zostanie obecny stan negocjacji w sprawie ograniczenia deficytu sektora samorządu terytorialnego.

Niedz., 30 St. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Grzegorz P. Kubalski