Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Specjalistyczne ośrodki wsparcia - zmiany w przepisach

Zmiana delegacji zawartej w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie pociągnęła za sobą konieczność wydania nowego aktu wykonawczego. Opracowany przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej projekt rozporządzenia w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, a także szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych oraz kwalifikacji osób mogących takie oddziaływania prowadzić z jednej strony reguluje kwestię przygotowania fachowego pracowników, a z drugiej – dokonuje zmian będących wynikiem obserwacji funkcjonowania obecnych przepisów.

Wprowadzane zmiany dotyczą zatem w szczególności:
  •  rezygnacji z zapewnienia przez ośrodek oddzielnego miejsca do nauki, wprowadzając w to miejsce przepis, zgodnie z którym ośrodek jest zobowiązany do zapewnienia miejsca do nauki;
  •  ograniczenia obowiązku zapewnienia wyżywienia, odzieży, obuwia, środków higieny osobistej i środków czystości do przypadków, gdy ofiara przemocy w rodzinie nie jest w stanie sama zabezpieczyć wymienionych dóbr dla siebie i dzieci.

Projekt rozporządzenia będzie przedmiotem obrad najbliższego posiedzenia Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej.

Pon., 17 St. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Grzegorz P. Kubalski