Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Najbliższy tydzień w KWRiST

Najbliższy tydzień w KWRiST fotolia.pl

W najbliższym tygodniu odbędą się trzy posiedzenia Zespołów Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Stacjonarne posiedzenie Zespołu ds. Ustroju Samorządu, Obszarów Miejskich i Metropolitalnych odbędzie się 19 marca br. o godzinie 11:00 w sali 421 w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy ul. Batorego 5 w Warszawie. Porządek posiedzenia:

 1. Kierunki rozwiązań dla obszarów metropolitalnych i funkcjonalnych.
 2. Sprawy różne.

Posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu planowane jest na 20 marca br. na godzinę 13:00 w formie wideokonferencji. Proponowany porządek:

 1. Sprawy różne:
  1. Wniosek strony samorządowej zgłoszony podczas posiedzenia KWRiST 20.02.24 r. o dyskusję na temat programu 100 obwodnic oraz programu modernizacji infrastruktury kolejowej.
  2. Wniosek Burmistrza Miasta Lublińca pana Edwarda Maniury o dyskusję dotyczącą możliwości zmiany ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2022r. poz. 2464 z późn. zm.) w celu umożliwienia dofinansowania publicznego transportu zbiorowego dla miast, które są siedzibą władz powiatów ziemskich i jednocześnie nie posiadają jeszcze komunikacji miejskiej.
 2. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (UD22) (Ministerstwo Rozwoju i Technologii).
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań i wyposażenia dla infrastruktury innej niż stanowisko kontrolne w stacji kontroli pojazdów.
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów.
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie badań co do zgodności z warunkami technicznymi samochodów osobowych przeznaczonych do zawodów sportowych oraz wzorów dokumentów związanych z tymi badaniami.
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy.

Stacjonarne posiedzenie Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli odbędzie się 21 marca br. o godzinie 11:00 w sali 421 w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy ul. Batorego 5 w Warszawie. Porządek tego posiedzenia wygląda następująco:

 1. Sprawy różne:
  1. Dyskusja na temat założeń do projektu ustawy o ochronie ludności.
  2. Wniosek Unii Metropolii Polskich o dyskusję w sprawie przedłużania wypłaty świadczenia pieniężnego dla osób, które udzielają bezpłatnego schronienia uchodźcom z Ukrainy.
  3. Dyskusja na temat założeń do ustawy o sygnalistach.
  4. Wniosek Unii Metropolii Polskich o dyskusję na temat zmian w prawie dotyczących cmentarzy i chowania zmarłych.
  5. Wniosek Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego o dyskusję na temat wzorów kart urodzenia i zgonu.
  6. Wniosek Związku Powiatów Polskich o dyskusję na temat konieczności zmian przepisów dotyczących dostępu do informacji publicznej.
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych warunków technicznych użytkowania budowli ochronnych.
 3. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu dokumentów publicznych (RD49) (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji).
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (B765).
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu (B766).
Pt., 15 Mrz. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Alicja Cisowska