Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Najbliższy tydzień w KWRiST

Najbliższy tydzień w KWRiST fotolia.pl

W najbliższym tygodniu odbędą się dwa posiedzenia Zespołów Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w formie wideokonferencji.

Posiedzenie Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych odbędzie się w dniu 14 września br. o godzinie 10:00. Przedmiotem prac Zespołu będzie omówienie:

 1. Projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2024 r.
 2. Projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych.
 3. Projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od przychodów uzyskanych przez ekspertów narodowych z tytułu oddelegowania do pracy w instytucjach Unii Europejskiej.
 4. Projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024.
 5. Informacji Ministerstwa Finansów na temat planowanej wysokości części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2024.
 6. Propozycji Kryteriów podziału rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, na rok 2023.

Natomiast posiedzenie Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego odbędzie się w dniu 14 września br. o godzinie 14:00. Porządek posiedzenia obejmuje:

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie określenia wzoru formularza wniosku dotyczącego aktu planowania przestrzennego.
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego.
 3. Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie Inicjatywy „Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa” (Ministerstwo Cyfryzacji).
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania wniosków stosowanych przy zastrzeganiu albo cofaniu zastrzeżenia numeru PESEL.
 5. Sprawy różne.
Pt., 8 Wrz. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Alicja Cisowska