Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Najbliższy tydzień w KWRiST

Najbliższy tydzień w KWRiST fotolia.pl

W najbliższym tygodniu odbędą się dwa posiedzenia Zespołów Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w formie wideokonferencji.

Posiedzenie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej odbędzie się w dniu 10 lipca br. o godzinie 9:00 w formie wideokonferencji. Porządek posiedzenia obejmuje:

 1. Sprawy różne: Wniosek Związku Powiatów Polskich dot. potrzeby zmiany ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 2. Projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów organizacyjnych POCT (MZ 1432).
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (nr 135).
 4. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przekazywania informacji o realizacji zadań związanych ze służbą zastępczą (Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej).
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym oraz dziennego opiekuna.
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie standardów opieki sprawowanej nad dziećmi w wieku do lat 3.
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.
 8. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie.
 9. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
 10. Projekt Programu Rozwoju Rynku Pracy i Edukacji do 2030 roku „Kompetentna Małopolska” (Urząd Marsz. Woj. Małopolskiego).

Natomiast Posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu zaplanowano na 12 lipca br. na godzinę 12:00 w formie wideokonferencji. Proponowany porządek tego posiedzenia wygląda następująco:

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców.
 3. Projekt „Rządowego programu wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2028 roku”.
 4. Sprawy różne:
  1. Wniosek ZPP o dyskusję dotyczącą problematyki związanej z ustawą z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemie homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia (Dz. U. z 2023 r. poz. 919), na mocy której w ustawie – Prawo o ruchu drogowym dodany został art. 66 ust. 4b.
  2. Wniosek ZPP o dyskusję dotyczącą problematyki środków finansowych na inwestycje na drogach powiatowych z programów regionalnych na lata 2021-2027 oraz dofinansowywanych przez administrację rządową.
Pt., 7 Lp. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Tomasz Smaś