Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Najbliższy tydzień w KWRiST

Najbliższy tydzień w KWRiST fotolia.pl

W najbliższym tygodniu odbędą się cztery posiedzenia Zespołów Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w formie wideokonferencji.

Posiedzenie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej odbędzie się 13 marca br. o godzinie 09.00. Porządek posiedzenia tego zespołu obejmuje:

 1. Sprawy różne.
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania (MZ 1421).
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie wzoru zaświadczenia kwalifikacyjnego (nr 106).
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu adopcyjnego oraz wzoru karty dziecka, w tym metryki prowadzenia sprawy (nr 107).
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (nr 108).
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku spółdzielni socjalnej o zwrot opłaconych składek oraz trybu dokonywania ich zwrotu.
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyznawania renty socjalnej.
 8. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej).

Posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu zaplanowano w dniu 15 marca br. na godzinę 12:00. Porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie granicy portu morskiego w Gdyni.
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie obszaru otoczenia Centralnego Portu Komunikacyjnego.
 4. Propozycje Ministra - Członka Rady Ministrów pani Agnieszki Ścigaj uzupełnienia projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (UD401).
 5. Sprawy różne: Finansowe wsparcie budownictwa mieszkaniowego – wniosek ZMP.

Posiedzenie Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego odbędzie się 17 marca br. o godzinie 10:00. Porządek obrad tego zespołu:

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy – Prawo telekomunikacyjne (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów).
 3. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem e-administracji (UD372) (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów). Projekt opiniowany również przez Zespół ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli.
 4. Sprawy różne.

Posiedzenie Zespół ds. Międzynarodowych, Unii Europejskiej i Polityki Regionalnej zaplanowano na 17 marca na godzinę 13:00.

Sob., 11 Mrz. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Alicja Cisowska