Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Najbliższy tydzień w KWRiST

Najbliższy tydzień w KWRiST fotolia.pl

W najbliższym tygodniu odbędą się posiedzenia sześciu Zespołów Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Na 18 października 2021 r., godz. 11:00 zaplanowano posiedzenie Zespołu ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa, 19 października 2021 r. o 8:30 zbierze się Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego, a tego samego dnia o godz. 11:00 rozpocznie się posiedzenie Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu. Natomiast 21 października 2021 r. o 9:00 zbierze się Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska, w tym w części z Zespołem ds. Systemu Finansów Publicznych, a o 12:00 tego dnia rozpocznie się posiedzenie Zespołu ds. Statystyki Publicznej.

Porządek obrad Zespołu ds. Obszarów Wiejskich przewiduje:

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt.
 2. Sprawy różne:
  1. aktualny stan spraw dot. wdrożenia środków PROW okresu przejściowego – wniosek strony samorządowej,
  2. wniosek MRiRW dot. postoju środka transportu wzdłuż drogi podczas załadunku płodów rolnych,
  3. omówienie problemów związanych z aktualnym stanem realizacji przepisów dot. wspólnot gruntowych - wniosek zgłoszony przez Współprzewodniczącego Zespołu ze strony samorządowej,
  4. problematyka czipowania psów – aktualny stan spraw w działaniach resortu lub inicjatyw poselskich - wniosek zgłoszony przez Współprzewodniczącego Zespołu ze strony samorządowej.

W porządku obrad Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego znajdują się:

 1. Projekt Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy na lata 2021-2027 (Ministerstwo Funduszy i Rozwoju Regionalnego);
 2. Sprawy różne:
  1. wniosek UMP dot. udzielenia informacji nt.: stanu realizacji projektu (od strony informatycznej oraz prawnej) – Centralny Rejestr Wyborców oraz stanu wdrożenia ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.

Zespół ds. Edukacji będzie pracować nad następującymi punktami:

 1. Projekt ustawy o symbolach państwowych RP (Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu);
 2. Sprawy różne:
  1. wniosek strony samorządowej o informację na piśmie dotyczącą liczby programów naprawczych realizowanych obecnie w szkołach.  Wniosek również o informację, czy organ prowadzący odwołał dyrektora we wskazanych 5 przypadkach z ostatnich lat,
  2. omówienie programu „Laboratoria przyszłości” i programu „Poznaj Polskę”.

Porządek obrad Zespołu ds. Infrastruktury kształtuje się następująco:

I CZĘŚĆ godz. 9:00

Posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska

 1. Projekt ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (UC95) (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej).

II CZĘŚĆ godz. 10:00

Wspólne posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska i Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych

 1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (UD268) (Ministerstwo Infrastruktury).

III CZĘŚĆ godz. 11:00

Posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska

 1. Projekt Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP 2021-2027) (Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego);
 2. Projekt programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 (Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego);
 3. Projekt programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 (Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego);
 4. Projekt programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 (FEO 2021-2027) (Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego)
 5. Projekt programu Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027 (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej);
 6. Projekt programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027  (FEPW 2021-2027) (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej);
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych;
 8. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie świadectwa jakości paliw stałych;
 9. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia klimatycznego wymiaru polityki miejskiej (UD246) (Ministerstwo Klimatu i Środowiska);
 10. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego; 
 11. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania  kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym;
 12. Projekt ustawy o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz niektórych innych ustaw (UC82) (Ministerstwo Rozwoju i Technologii);
 13. Projekt ustawy o portowych urządzeniach do odbioru odpadów ze statków (Ministerstwo Infrastruktury); 
 14. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie granicy portu morskiego Hel-Zachód; 
 15. GDOŚ 46 transza projektów rozporządzeń MKiŚ w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk;
 16. GDOŚ 44 transza projektów rozporządzeń MKiŚ w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk.

Zespół ds. Statystyki Publicznej będzie pracował nad poniższymi punktami:

 1. Tajemnica statystyczna a dostęp do informacji publicznej.
 2. Informacja o działaniach spisowych.
Pt., 15 Prn. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel