Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Najbliższy tydzień w KWRiST

Najbliższy tydzień w KWRiST fotolia.pl

W najbliższym tygodniu odbędą się posiedzenia dwóch Zespołów Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. 10 sierpnia 2021 r. (wtorek) o godz. 11:00 rozpocznie się posiedzenie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej KWRiST, a 12 sierpnia 2021 r. (czwartek) o godz. 10:00 początek posiedzenia Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska KWRiST.

Porządek obrad Zespołu ds. Ochrony Zdrowia kształtuje się następująco:

 1. Sprawy różne:
  1. postulat wprowadzenia w życie regulacji ustanawiających koronerów (temat zgłoszony na posiedzeniu plenarnym KWRiST w dniu 21 lipca przez przedstawiciela Związku Powiatów Polskich Starostę Poznańskiego Jana Grabkowskiego, decyzją Komisji temat ten będzie też przedmiotem posiedzenia plenarnego KWRiST 25 sierpnia),
  2. funkcjonowanie POZ w okresie stanu epidemii (temat zgłoszony na posiedzeniu plenarnym KWRiST w dniu 21 lipca przez przedstawiciela ZMP),
  3. postulat umożliwienia na drodze zmian legislacyjnych łączenia środków z NFZ ze środkami samorządowymi w ramach finansowania szczepień przeciwko grypie (temat zgłoszony na posiedzeniu plenarnym KWRiST w dniu 21 lipca przez przedstawiciela ZMP).
 2. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia polityki publicznej pt. „Zdrowa przyszłość. Ramy strategiczne rozwoju systemu ochrony zdrowia na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r.” (Ministerstwo Zdrowia) (ID 144);
 3. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (UD 277) (KPRM);
 4. Projekt ustawy o zmiany ustawy o pomocy społecznej (UD236) (KPRM);
 5. Projekt ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Ministerstwo Sprawiedliwości);
 6. Projekt wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2021-2025  (Urząd Marsz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego);
 7. Projekt wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2021-2025 (Urząd Marsz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego);
 8. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii);
 9. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. (Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii);
 10. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy – Prawo o prokuraturze (Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii);
 11. Projekt ustawy o ekonomii społecznej (Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej);
 12. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia dokumentu Strategia Demograficzna 2040 (Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej);
 13. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (UD 212) (Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej).

Porządek obrad Zespołu ds. Infrastruktury nie został jeszcze ustalony, przy czym posiedzenie będzie poświęcone omówieniu tzw. spraw różnych.

Pt., 6 Sp. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel