Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Najbliższy tydzień w KWRiST

Najbliższy tydzień w KWRiST fotolia.pl

W najbliższym tygodniu odbędzie się posiedzenie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Posiedzenie w formule on-line zaplanowano na 12 stycznia 2021 roku. Początek posiedzenia o godz. 10:00.

Porządek obrad kształtuje się następująco:

1. Sprawy różne:

a) wniosek ZPP dot. sprawozdawczości z realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego (SMUP);

2. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2021-2030" (Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej);

3. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego;

4. Projekt "Wojewódzkiego programu wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami na lata 2021-2026" (Urząd Marsz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego);

5. Projektu "Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Województwa Łódzkiego 2030" (Urząd Marsz. Woj. Łódzkiego);

6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie formularza IOWISZ dla inwestycji pozostających bez wpływu na zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej (MZ 908);

7. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie formularza IOWISZ dla inwestycji skutkujących zmianą zakresu udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej (MZ 907);

8. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru oświadczenia o braku konfliktu interesów dla członków Komisji Oceny Wniosków Inwestycyjnych (MZ 968).

Sob., 9 St. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel