Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Najbliższy tydzień w KWRiST

Najbliższy tydzień w KWRiST fotolia.pl

W najbliższym tygodniu odbędą się posiedzenia czterech Zespołów Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. 17 lutego 2020 r. o godz. 12:00 rozpocznie się posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska KWRiST. 18 lutego 2020 r. o godz. 13:00 zbierze się Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego KWRiST. 19 lutego 2020 r. o godz. 12:00 początek obrad Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST, natomiast 20 lutego 2020 r. o godz. 11:00 lutowe posiedzenie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej KWRiST. 

Porządek obrad Zespołu ds. Infrastruktury wygląda następująco:

 1. Sprawy różne:
  1. pismo Związku Powiatów Polskich dotyczące budowy węzła drogowego w Pszczynie – na skrzyżowaniu DK1 z DW933,
  2. pismo Związku Powiatów Polskich dotyczące obowiązku lokalizowania i budowy kanałów technologicznych w pasach drogowych.
 2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska (Ministerstwo Rozwoju);
 3. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej);
 4. Projekt Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 (Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego);
 5. Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Infrastruktury);
 6. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego będzie pracował nad poniższymi punktami:

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do uwierzytelniania użytkowników;
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie w sprawie minimalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz metod, jakie przedsiębiorcy telekomunikacyjni są obowiązani stosować w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług;
 3. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń (Ministerstwo Cyfryzacji);
 4. Wystąpienie Ministerstwa Cyfryzacji do samorządów o informację na temat aplikacji i baz danych, które są wykorzystywane w procesach realizowanych wewnątrz urzędów JST;
 5. Sprawy różne:
  1. stanowisko OPOS z dn. 22.11.19 r. w sprawie wdrożenia nowych rozwiązań informatycznych w procesach rejestracji stanu cywilnego. 

Porządek obrad Zespołu ds. Edukacji zakłada:

 1. Sprawy różne:
  1. dyskusja dot. kryteriów podziału rezerwy oświatowej na 2020 r.
 2. Projekt Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego);
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia.

W porządku obrad Zespołu ds. Ochrony Zdrowia znalazły się:

 1. Sprawy różne:
  1. wniosek ZPP dot. przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 2. Projekty w trakcie konsultacji:
  1. projekt zmian Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej),
  2. projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcami z niewydolnością serca (MZ 803),
  3. projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (MZ 673.
Sob., 15 Lt. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel