Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Najbliższy tydzień w KWRiST

Najbliższy tydzień w KWRiST fotolia.pl

W najbliższym tygodniu odbędą się posiedzenia dwóch Zespołów Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. We wtorek 14 stycznia 2019 r. o godz. 11:00 rozpocznie się posiedzenie Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli. Na 15 stycznia 2020 r. (środa) godz. 12:00 zaplanowano początek posiedzenia Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej. Natomiast w piątek 17 stycznia 2020 r. o godz. 12:30

Porządek obrad Zespołu ds. Administracji Publicznej kształtuje się następująco:

 1. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej);
 2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji);
 3. Sprawy różne.

 

Zespół ds. Ochrony Zdrowia przewidziany ma poniższy porządek obrad:

 1. Sprawy różne;
 2. Projekty po konsultacjach:
  1. projekt Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2030 (Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej);
 3. Projekty znajdujące się w konsultacjach:
  1. projekt rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zmieniający rozporządzenie w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca,
  2. projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie minimalnych wymogów programowych, wymiaru zajęć dydaktycznych oraz wymagań kwalifikacyjnych kadry dydaktycznej szkoleń dla pracowników centrum usług społecznych (Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej);
  3. projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (UD 32) (Ministerstwo Zdrowia).

 

Zespół ds. Rolnictwa będzie obradował nad następującymi punktami:

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie punktów kontroli granicznej, w których przeprowadza się kontrolę urzędową określonych roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów wprowadzanych z państw trzecich;
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi uchylające rozporządzenie w sprawie wykazu punktów wwozu, przez które można wprowadzać rośliny, produkty roślinne lub przedmioty;
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie gmin, dla których będą sporządzane wykazy nieruchomości Skarbu Państwa;
 4. Sprawy różne:
  1. problematyka czipowania psów – wniosek zgłoszony przez Współprzewodniczącego Zespołu ze Strony Samorządowej.
  2. omówienie problemów związanych ze wspólnotami gruntowymi – wniosek zgłoszony przez Współprzewodniczącego Zespołu ze Strony Samorządowej.
  3. wniosek Związku Gmin Wiejskich RP zgłoszony na posiedzeniu KWRiST w dn. 30.10.2019 r. dotyczący szacowania strat w rolnictwie w związku z klęskami żywiołowymi.
Pt., 10 St. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel