Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Najbliższy tydzień w KWRiST

Najbliższy tydzień w KWRiST fotolia.pl

W najbliższym tygodniu odbędzie się posiedzenie plenarne Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Rozpocznie się 18 grudnia 2019 r. (środa) o godz. 10:00.

Porządek obrad kształtuje się następująco:

1. Sprawy różne:

a) informacja Ministerstwa Infrastruktury na temat realizacji prac legislacyjnych w zakresie rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych – ustalenie z posiedzenia Zespołu ds. Infrastruktury z dnia 9.12.19 r.,

b) informacja Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na temat prac w zakresie rozporządzenia Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie wysokości opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m – ustalenie z posiedzenia Zespołu ds. Infrastruktury z dnia 9.12.19 r.,

c) pismo Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wskazania propozycji kandydatów KWRiST do członkostwa w Radzie Dostępności,

d) pismo Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej przekazujące w trybie pilnym projekt ustawy o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów,

e) wniosek Ministerstwa Klimatu o pilną opinię projektu rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów.

2. Projekt Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku. Strategia Wielkopolska 2030 (Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego).

3. Projekt Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030 (Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego).

4. Projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku (Ministerstwo Energii).

5. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów.

6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego.

7. Projekt Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2030 (Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej)  – wniosek o zgodę KWRiST na upoważnienie Zespołu ds. Zdrowia i Polityki Społecznej do wyrażenia opinii wiążącej.

8. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania.

9. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

10. Projekt ustawy o elektronizacji doręczeń oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Ministerstwo Cyfryzacji).

Pt., 13 Gr. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel