Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Najbliższy tydzień w KWRiST

Najbliższy tydzień w KWRiST fotolia.pl

W najbliższym tygodniu odbędą się posiedzenia trzech Zespołów Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. W poniedziałek 9 grudnia 2019 r. o godz. 11:30 zbierze się Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska. 11 grudnia 2019 r. (środa) o godz. 11:00 rozpocznie się posiedzenie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej. Natomiast na czwartek 12 grudnia 2019 r. na godz. 13:30 zaplanowano rozpoczęcie posiedzenia Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego.

Porządek obrad Zespołu ds. Infrastruktury kształtuje się następująco:

I CZĘŚĆ godz. 11.30 – 13.30

1. Projekt Polityki energetycznej Polski do 2040 roku (Ministerstwo Aktywów Państwowych).

II CZĘŚĆ od godz. 13.30

1. Sprawy różne:

a) dyskusja na temat nowelizacji przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem od nieruchomości gruntów, budynków i budowli wchodzących w skład infrastruktury kolejowej – wniosek Związku Gmin Wiejskich RP.

2. Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie wysokości opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m;

3. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia;

4. Projekt Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2030 roku. Strategia Wielkopolska 2030 (Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego);

5. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie składowisk odpadów (Ministerstwo Klimatu);

6. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów;

7. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat;

8. Projekt Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030 (Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego).

 

Zespół ds. Ochrony Zdrowia omówi poniższe kwestie:

I. Sprawy różne:

a) wniosek ZPP dot. przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

b) stanowisko ZWRP w sprawie wprowadzenia racjonalnych systemowych zmian w finansowaniu świadczeń zdrowotnych,

c) stanowisko ZWRP w sprawie kompetencji zawodów medycznych i zawodów mających zastosowanie w ochronie zdrowia,

d) stanowisko ZWRP w sprawie norm zatrudnienia w psychiatrii.

II. Projekty po konsultacjach:

1. Projekt Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2030 (Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej);

2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (MZ 874);

3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (MZ 875);

4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego.

III. Projekty znajdujące się w konsultacjach:

1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego.

 

W porządku obrad Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego znajdują się następujące punkty:

1. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania;

2. Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie aplikacji mobilnej służącej do rozliczana opłaty za przewóz osób;

3. Sprawy różne.

Sob., 7 Gr. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel