Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Najbliższy tydzień w KWRiST

Najbliższy tydzień w KWRiST fotolia.pl

W najbliższym tygodniu odbędą się posiedzenia dwóch Zespołów KWRiST oraz posiedzenie plenarne Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Na 25 czerwca 2019 r. (wtorek) zaplanowano posiedzenie zarówno Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych, jak i Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego. Natomiast w 26 czerwca 2019 r. (środa) zbierze się Komisja Wspólna.

Porządek obrad Zespołu ds. Finansów kształtuje się następująco:

 1. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju);
 2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (PIT) (Ministerstwo Finansów);
 3. Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych (MF);
 4. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (MF);
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego;
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych;
 7. Sprawy różne.

Natomiast Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego będzie omawiał poniższe kwestie:

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej;
 2. Projekt ustawy o elektronizacji doręczeń oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Ministerstwo Cyfryzacji);
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków organizacyjnych i technicznych dla podmiotów świadczących usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz wewnętrznych struktur organizacyjnych operatorów usług kluczowych odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo;
 4. Projekt ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Cyfryzacji);
 5. Sprawy różne.

Porządek obrad posiedzenia plenarnego KWRiST nie został jeszcze ustalony.

Sob., 22 Czrw. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel