Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Prawo ochrony środowiska z nowym tekstem jednolitym

Prawo ochrony środowiska z nowym tekstem jednolitym fotolia.pl

Po dziewięciu nowelizacjach, Prawo ochrony środowiska otrzymało nowy tekst jednolity.

Nowy tekst jednolity najważniejszej ustawy zawierającej regulacje w zakresie ochrony przyrody ukazał się w Dzienniku Ustaw 16 stycznia pod pozycją nr 54. Uwzględnia on część zmian wprowadzonych następującymi nowelizacjami:

 1. ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 2687),
 2. ustawą z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 877),
 3. ustawą z dnia 16 czerwca 2023 r. o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych (Dz. U. poz. 1719),
 4. ustawą z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2029),
 5. ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1506),
 6. ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1688),
 7. ustawą z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1890),
 8. ustawą z dnia 13 lipca 2023 r. o rewitalizacji rzeki Odry (Dz. U. poz. 1963),
 9. ustawą z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1762)
  oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 5 grudnia 2023 r.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska określa zasady ochrony środowiska oraz warunki korzystania z jego zasobów, z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju. Do tej pory parlament nowelizował ją 183 razy.

Czw., 18 St. 2024 0 Komentarzy
Adrian Pokrywczyński
redaktor Adrian Pokrywczyński