Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Przyszłość województwa lubuskiego

Do ustawowych zadań Komisji Wspólnej należy w szczególności wypracowywanie wspólnego stanowiska w zakresie ustalania priorytetów gospodarczych i społecznych w sprawach dotyczących rozwoju regionalnego i funkcjonowania samorządu województwa. W ramach tej kompetencji Komisja otrzymuje projekty strategii poszczególnych województw. W lutym b.r. projekt taki złożyło województwo lubuskie.

 

Zgodnie z zaproponowaną w strategii wizją w roku 2020 województwo lubuskie będzie w pełni korzystało ze swojego położenia w Europie, walorów środowiska i dostępności komunikacyjnej. Rozwiną się konkurencyjne i innowacyjne sektory gospodarki i turystyki, a Lubuszan będzie można już zaliczyć do społeczeństw informacyjnych. Efektywne wykorzystanie środków unijnych, aktywność samorządów, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych zapewnią wysoki poziom życia mieszkańców i dostęp do usług o dobrym standardzie. Region postrzegany jako miejsce zdrowego stylu życia zyska mian „zielonej krainy nowoczesnej technologii”.

Jako cel główny przyjęto wykorzystanie potencjałów województwa lubuskiego do wzrostu jakości życia, dynamizowania konkurencyjnej gospodarki, zwiększenia spójności regionu oraz efektywnego zarządzania jego rozwojem. Realizacja celu głównego nastąpi poprzez realizację czterech celów strategicznych, którymi są:

  1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka regionalna
  2. Wysoka dostępność transportowa i teleinformatyczna
  3. Społeczna i terytorialna spójność regionu
  4. Region efektywnie zarządzany

Władzom i mieszkańcom województwa lubuskiego życzymy zrealizowania planów.

Wt., 7 Lt. 2012 0 Komentarzy Dodane przez: Grzegorz P. Kubalski