Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Listopadowe posiedzenie Zespołu ds. Edukacji - ustalenia dot. algorytmu podziału subwencji oświatowej

Listopadowe posiedzenie Zespołu ds. Edukacji - ustalenia dot. algorytmu podziału subwencji oświatowej fotolia.pl

 14 listopada br. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST.

Zespół pozytywnie zaopiniował następujące akty prawne:

 • projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia przewodniczących komisji dyscyplinarnych i ich zastępców, przewodniczących składów orzekających oraz rzeczników dyscyplinarnych i ich zastępców, a także wysokości wynagrodzenia obrońcy z urzędu
 • projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2024–2028 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. ZPP zgłosił w zakresie tego projektu uwagę wskazującą, że biorąc pod uwagę upływ czasu i różne zmienne wydaje się, że wysokość maksymalnego wsparcia finansowanego w programie powinna wzrosnąć a nie być pozostawiona na poziomie edycji 2019-2023. Jak jednak odpowiedział minister Dariusz Piontkowski resort edukacji występował do MF o wzrost finansowania programu, nie uzyskało jednak akceptacji, stad kwoty pozostały na dotychczasowym poziomie
 • projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego
 • projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji o kwalifikacjach nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych

Głównym tematem dyskusji podczas posiedzenia był oczywiście Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
w roku 2024.

Do projektu uwagi zgłosił Związek Województw RP, Unia Metropoli Polskich oraz Związek Powiatów Polskich.

Odnosząc się do uwag ZPP (które dostępne są tutaj) resort edukacji wskazał, że:

 1. nie ma zgody ministra na obniżenie wskaźnika edukacji domowej;
 2. nie ma zgody na wzrost wagi dla liceów ogólnokształcących, które w ostatnich latach zyskały na wzroście uczniów w związku z reformą „sześciolatkową”;
 3. w przypadku szkół przyszpitalnych kategorycznie należy odstąpić od subwencji „covidowej”, resort nie widzi potrzeby utrzymywania rozwiązania opartego na aż tak archiwalnych danych, tym bardziej, że może okazać się że te aktualne będą korzystniejsze. Nie ma zgody na wzrost wskaźników wag dla szkół przyszpitalnych;
 4. obowiązek zapewnia realizacji obowiązku szkolnego przez Centra zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży – II poziom referencyjny zostanie wykreślony (do końca listopada pojawi się projekt rozporządzenia
  w tej sprawie jak zadeklarował dyr. Poznański z MZ);
 5. w zakresie bezpłatnej dodatkowej nauki języka polskiego utrzymany zostanie zaproponowany mechanizm jednak resort podniesie wskaźniki nowych wag tj. P54 do poziomu 0,45 a P55 do poziomu 0,25;
 6. niedoszacowania wag na specjalistów nie uda się w żaden sposób skorygować, gdyż resort nie może wyjść poza skutki finansowe jakie zostały oszacowane w ustawie wprowadzającej standaryzacje zatrudnienia specjalistów;
 7. w przypadku finansowania domów wczasów dziecięcych resort wycofał się z pomysłu stosowania okresów wyłączenia w liczeniu wychowanków i odejmowania jednego dnia pobytu dla każdego wychowanka;
 8. nie ma zgody na wzrost wagi na wychowanków skierowanych lecz niedoprowadzonych;
 9. w zakresie finansowania MOW (waga na wychowanka przebywającego w MOW) temat zostanie przesądzony jak MEiN przekaże ZPP analizę danych dot. liczby wychowanków, tak aby wybrać opcję najkorzystniejszą (na stole pozostaje rozwiązanie polegające na przyjęciu do naliczenia danych średniorocznych 2022/2023 lub danych za ten okres ale z wyłączeniem lipca i sierpnia);
 10. trwają pracę nad włączeniem finansowania grup wychowawczych w MOW dla matek z dziećmi w ramach programu „Za Życiem”;
 11. w zakresie wskaźników zmniejszających dla liceów, techników, branżowych szkół I stopnia resort wskazał, że pojawiły się one z uwagi na okoliczność, że w przyszłym roku dopiero od września nastąpi ewentualnie niższy nabór do klas pierwszych (na skutek cofnięcia reformy „sześciolatkowej”) natomiast wcześniej samorządy korzystały z pozytywnych skutków tej reformy i zwiększonych roczników. Próba dyskusji przez ZPP i wskazywania na stale rosnące koszty bez względu na liczbę uczniów nie spotkała się z aprobatą MEiN, wręcz wskazano, że zaproponowane wskaźniki zmniejszające są niższe niż mogłyby być;
 12. w celu wyjścia na przeciw rosnącym kosztom prowadzenia klas wielozawodowych resort zaproponował pierwotnie wzrost wag dla młodocianych pracowników.

Ze względu na fakt, że wzrost kwoty subwencji oświatowej jest nieadekwatny do zakresu realizowanych zadań oświatowych i rosnących kosztów oraz że każda waga algorytmu jest niedoszacowana Zespół wydał negatywną opinię do algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej.

 

Czw., 16 Lst. 2023 0 Komentarzy
Katarzyna Liszka-Michałka
Redaktor Katarzyna Liszka-Michałka