Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Listopadowe posiedzenie Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego KWRiST

Listopadowe posiedzenie Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego KWRiST fotolia.pl

7 listopada br. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, spotkanie to miało formułę online.

Omówiony został projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych. Ustalono, że węzły oznaczone jako strategiczne nie będą publikowane – co w tym projekcie budziło największe wątpliwości. Projekt ten uzyskał opinię pozytywną Zespołu. Decyzją KWRiST opinia ta była opinią wiążącą.

Kolejno przystąpiono do dyskusji na temat prowadzonych prac nad przygotowaniem projektu ustawy mającej na celu eliminację barier dla inwestycji telekomunikacyjnych, które utrudniają budowę nowoczesnej infrastruktury oraz uniemożliwiają racjonalne wydawanie środków publicznych i prywatnych na ten cel.

Do wstępnie przedstawionej koncepcji nowelizacji ZPP zgłosił następujące uwagi: termin dotyczący wydania decyzji o zezwoleniu na zajęcie pasa drogowego powinien wynosić 30 dni bez względu na kategorie drogi (resort zaproponował, aby było to: 7 dni dla dróg gminnych, 14 powiatowych, 21 wojewódzkich oraz 30 krajowych) rezygnacja z pomysłu braku konieczności dołączania mapy do celów projektowych oraz rezygnacja ze zwolnienia z opłaty za pozyskanie wypisu i wyrysu z rejestru gruntu, która to opłata stanowi dochód własny powiatu. Temat ten zapewne powróci na Zespół, kiedy to poznamy już gotowy projekt nowelizacji, a nie jego wstępną koncepcję.

Ponadto omówione zostały następujące sprawy różne. Na wniosek ZPP, przedstawienie informacji dotyczącej skutecznego wykorzystywania dokumentu opatrzonego podpisem biometrycznym w procesie rejestracji pojazdów bez konieczności jednoczesnego przestawienia dowodu własności pojazdu (np. umowy sprzedaży) podpisanego podpisem własnoręcznym.

W tym temacie resort wskazał, że KPRM prowadzi analizę zmierzającą do modernizacji systemu CEPiK, która to nowelizacja rozwiąże ten problem. Wstępnie można przyjąć, iż jest możliwe przedstawienie organowi, przy rejestracji pojazdów, umowy sprzedaży pojazdu w formie elektronicznej (nie wydruku).

Ostatnim punktem posiedzenia było wstępne omówienie projektu ustawy o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej. Projekt ten zostanie szczegółowo przedstawiony na kolejnym posiedzeniu Zespołu.

Śr., 9 Lst. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek