Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Warunki techniczne budynków – przepis przejściowy dot. oszczędności energii – rozporządzenie podpisane

Warunki techniczne budynków – przepis przejściowy dot. oszczędności energii – rozporządzenie podpisane fotolia.pl

Według informacji przekazanych do Biura Związku Powiatów Polskich przez resort rozwoju, pracy i technologii, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, którego projekt opisywaliśmy tutaj.

Według ostatecznej wersji rozporządzenia wymagania określone w § 328 ust. 1 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych stosowane będą zgodnie z wymaganiami określonymi w § 329 ust. 2 tegoż rozporządzenia oraz w załączniku nr 2 do przywołanego aktu, obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 grudnia 2020 r., jeżeli przed dniem 31 grudnia 2020 r. dla zamierzenia budowlanego:

  1. został złożony wniosek o pozwolenie na budowę, odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego, odrębny wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego, wniosek o zmianę pozwolenia na budowę, wniosek o pozwolenie na wznowienie robót budowlanych lub wniosek o zatwierdzenie zamiennego projektu budowlanego albo projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego;
  2. zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę;
  3. została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę, odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego lub odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego.

Powyższe rozwiązanie przejściowe ma być również stosowane w przypadku gdy wymagane jest sporządzenie projektu technicznego.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Przebieg procesu legislacyjnego można śledzić tutaj.

Sob., 26 Gr. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel