Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Warunki techniczne budynków – przepis przejściowy dotyczący oszczędności energii

Warunki techniczne budynków – przepis przejściowy dotyczący oszczędności energii fotolia.pl

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii skierował do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Jak wskazują autorzy projektu, głównym celem nowelizacji jest ograniczenie możliwych problemów z terminowym rozpatrywaniem m.in. wniosków o pozwolenie na budowę, wniosków o zatwierdzenie projektu budowlanego itd., poprzez dodanie rozwiązania przejściowego w zakresie wymagań dotyczących oszczędności energii i izolacyjności cieplnej.

Mianowicie planowane jest dodanie do rozporządzenia § 330, który umożliwi dla minimalnych wymagań określonych w § 328 ust. 1 rozporządzenia stosowanie przepisów zgodnie z wymaganiami określonymi w § 329 ust. 2 (tabela z cząstkowymi wartościami wskaźnika EP) oraz w załączniku nr 2 do rozporządzenia pt.: „Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii", obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 grudnia 2020 r.,  w zakresie spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem 31 grudnia 2020 r., dla których:

  • został złożony wniosek o pozwolenie na budowę, odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego, wniosek o zmianę pozwolenia na budowę, wniosek o pozwolenie na wznowienie robót budowlanych lub wniosek o zatwierdzenie zamiennego projektu budowlanego albo projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego;
  • zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę;
  • została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego.

Z projektem można się zapoznać tutaj.

Sob., 21 Lst. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel