Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Pielęgniarki znów bez zagwarantowanych dodatków do wynagrodzenia

Pielęgniarki znów bez zagwarantowanych dodatków do wynagrodzenia fotolia.pl

Po raz kolejny Ministerstwo Zdrowia postanowiło przedłużyć okres obowiązywania zasad przekazywania środków przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych. Zgodnie z zapowiedzią przepisy mają obowiązywać do 1 lipca 2021 roku.

Do konsultacji publicznych trafiły projekty rozporządzeń Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Oba projekty dotyczą przedłużenia obecnie istniejących zasad przyznawania dodatku do wynagrodzenia w wysokości 1 600 zł brutto dla: pielęgniarek, położnych oraz ratowników medycznych.

Zgodnie z zapowiedziami ustawodawcy od dnia 1 lipca 2021 r. średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia dla grup zawodowych objętych dodatkami do wynagrodzeń będzie wyliczany według współczynników korygujących na podstawie zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Celem zmiany przedmiotowych rozporządzeń jest przedłużenie do dnia 30 czerwca 2021 r. obowiązujących przepisów regulujących: zasady przekazywania środków przeznaczonych na podwyżki dla wskazanych w nim grup zawodowych oraz trybu przekazywania przez świadczeniodawców informacji dotyczących liczby osób objętych podwyżkami.

Projektodawca wskakuje w uzasadnieniu, że proponowane zmiany pozwolą na wypracowanie przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia mechanizmów wyliczania współczynników korygujących przy współudziale zainteresowanych grup zawodowych i świadczeniodawców, a jednocześnie do tego czasu ze względu na obowiązujący stan pandemii zostaną zachowane dotychczasowe mechanizmy umożliwiające przekazywanie środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez grupy zawodowe objęte współczynnikiem korygującym.

To już kolejny rok, w którym Ministerstwo Zdrowia proponuje jedynie czasowe rozwiązanie tej kwestii, pomimo wielu apeli zarówno ze strony samorządowej jak i środowisk zawodowych pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych o stałe uregulowanie wysokości wynagrodzenia wskazanych grup zawodowych.

Poprzednio, w marcu br. Związek Powiatów Polskich na forum Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej KWRiST odstąpił od opiniowania, obecnie obowiązującego projektu z powodu braku stabilizacji systemu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej oraz konieczności ucywilizowania zasad wynagradzania osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych i rzetelnej wyceny świadczeń opartej o realne koszty zatrudnienia personelu.

Z projektami można zapoznać się tutaj i tutaj.

Pt., 27 Lst. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek