Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Sposób ustalania nadwyżki środków finansowych COBORU

Jedną z kategorii jednostek sektora finansów publicznych wprowadzonych przez nową ustawę o finansach publicznych są agencje wykonawcze. Agencja wykonawcza jest obowiązana corocznie wpłacać do budżetu państwa, na rachunek bieżący dochodów państwowej jednostki budżetowej obsługującej ministra sprawującego nadzór nad tą agencją, nadwyżkę środków finansowych ustaloną na koniec roku. Sposób ustalania nadwyżki określa – w porozumieniu z Ministrem Finansów – minister sprawujący nadzór nad daną agencją wykonawczą. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako sprawujący nadzór nad Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych zaproponował sposób ustalania nadwyżki osiąganej przez tą agencję wykonawczą.

Nadwyżkę będą stanowiły niewykorzystane w danym roku budżetowym środki finansowe:

  • stanowiące przychody z działalności rolniczej;
  • stanowiące przychody z usług doświadczalnych;
  • odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych z wyjątkiem odsetek od środków pochodzących z dotacji budżetowych;
  • inne przychody;
  • środki finansowe zwrócone Centralnemu Ośrodkowi w wyniku rozliczenia zadań finansowanych ze środków innych niż budżetowe.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Centralnego Ośrodka Badań Odmian Roślin Uprawnych został skierowany do rozpatrzenia na najbliższym posiedzeniu Zespołu ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa.

Czw., 4 Sp. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Grzegorz P. Kubalski