Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

HIV w Polsce pod kontrolą

Do tytułowego wniosku można dojść po lekturze opracowanego przez Krajowe Centrum ds. AIDS sprawozdania z realizacji w 2010 roku Harmonogramu Realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2007-2011, które właśnie przesłane zostało do Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Komisji Wspólnej.

Zgodnie ze sprawozdaniem od początku epidemii HIV/AIDS w Polsce do końca 2010 roku stwierdzono łącznie zakażenie HIV u 13.926 osób, odnotowano 2.435 zachorowań na AIDS, zaś 1052 osoby zmarły z przyczyn związanych z AIDS. W 2010 roku zgłoszono w Polsce 649 nowych zakażeń HIV. Oznacza to, że w Polsce istnieje relatywnie stabilna sytuacja dotycząca HIV/AIDS; autorzy sprawozdania wskazują jednak, że biorąc pod uwagę szybko wzrastającą liczbę zakażeń HIV w krajach europejskich, istnieje potencjalne ryzyko gwałtowniejszego rozprzestrzeniania się epidemii w regionie – co może mieć bezpośrednie przełożenie na sytuację epidemiologiczną w Polsce.

Działania Krajowego Centrum ds. AIDS realizuje i koordynuje działania w trzech komplementarnych obszarach tematycznych:

  1. profilaktyce pierwszorzędowej – profilaktyce zakażeń HIV obejmującej działania nakierowane na ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń HIV, zapewnienie odpowiedniego dostępu do informacji, edukacji i usług w zakresie profilaktyki HIV/AIDS. W tym zakresie ważną formą profilaktyki jest działanie 27 punktów konsultacyjno-diagnostycznych, w których można anonimowo i bezpłatnie wykonać test w kierunku HIV. W roku 2010 roku w punktach wykonano 25402 testy w kierunku HIV; wśród nich 285 dało wynik pozytywny (występowanie wirusa HIV). Wśród innych działań prowadzonych w 2010 roku wymienić należy multimedialną kampanię profilaktyczną „Wiedza ratuje życie” skierowaną do ogółu społeczeństwa i promującą odpowiedzialność za własne zdrowie oraz kontynuację multimedialnej kampanii skierowanej do kobiet w ciąży lub ją planujących „Daj szansę swojemu dziecku. Nie daj szansy AIDS”, której celem było wzmocnienie programu wczesnego wykrywania HIV u kobiet w ciąży i zachęcenie kobiet oczekujących dziecka do wykonania testu w kierunku HIV;
  2. profilaktyce drugorzędowej – poprawie jakości życia w sferze psychospołecznej osób żyjących z HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich;
  3. profilaktyce trzeciorzędowej – zapewnieniu szerokiego dostępu do diagnostyki oraz leczenia ARV, poprzez działania nakierowane na poprawę jakości i dostępu do diagnostyki i opieki medycznej dla osób żyjących z HIV/AIDS, osób narażonych na zakażenie HIV oraz ograniczenie zakażeń HIV wśród dzieci. W roku 2010 program leczenie ARV był realizowany w 20 szpitalach na bazie których działają ośrodki referencyjne leczące zakażonych HIV i chorych na AIDS w Polsce. Leczonych było łącznie 4897 pacjentów, w tym 67 kobiet ciężarnych i 130 dzieci zakażonych HIV i chorych na AIDS. Warto dodać, że dzięki zastosowaniu profilaktyki antyretrowirusowej w grupie noworodków urodzonych przez matki zarażone HIV odsetek zakażeń zmniejszył się z 23% (rok 1989) do mniej niż 1%.
Niedz., 31 Lp. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Grzegorz P. Kubalski