Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Pielęgniarki w służbie medycyny pracy

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy, część zadań tej służby może być wykonywane przez osoby niebędące lekarzami. Warunki jakie muszą spełnić takie osoby określi akt wykonawczy, którego projekt trafił właśnie do zaopiniowania przez Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej.

Aktem tym jest rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zadań służby medycyny pracy, których wykonywanie przez osoby niebędące lekarzami wymaga posiadania dodatkowych kwalifikacji, rodzaju i trybu uzyskiwania tych kwalifikacji oraz wzorów stosowanych dokumentów. W stosunku do obowiązującego poprzednio rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 września 1997 roku w sprawie zadań służby medycyny pracy, których wykonywanie przez pielęgniarki wymaga posiadania dodatkowych kwalifikacji, rodzaju i trybu uzyskiwania tych kwalifikacji oraz rodzajów dokumentów potwierdzających ich posiadanie, przedłożony projekt wprowadza następujące zmiany:

  1. zrezygnowano z przepisu dotyczącego prowadzenia rejestru pielęgniarek posiadających dodatkowe kwalifikacje wymagane do wykonywania zadań służby medycyny pracy – ze względu na brak ustawowego umocowania do istnienia takiego rejestru;
  2.  wskazana, że szczepienia ochronne będą wykonywane przez pielęgniarki uprawnione do wykonywania szczepień ochronnych, na podstawie odrębnych przepisów;
  3. uzgodniono katalog dokumentów potwierdzających posiadanie przez pielęgniarkę dodatkowych kwalifikacji wymaganych przy wykonywaniu niektórych zadań służby medycyny pracy z obecnie obowiązującymi przepisami regulującymi kształcenie podyplomowe pielęgniarek;
  4. poszerzono w niewielkim stopniu zakres kwalifikacji wystarczających do wykonywania określonych zadań służby medycyny pracy.

Dodać należy, że projekt przedmiotowego aktu wykonawczy został opracowany po terminie – regulujące te same zagadnienia poprzednie rozporządzenie utraciło moc 28 czerwca 2010 roku, przy czym nastąpiło to i tak po upływie 18-miesięcznego terminu zachowania mocy obowiązującej…

Czw., 14 Kw. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Grzegorz P. Kubalski