Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Starosta usuwa reklamę, spółka wnosi skargę, a WSA…

Starosta usuwa reklamę, spółka wnosi skargę, a WSA… fotolia.pl

…ją odrzuca, bowiem nie można zaskarżyć czynności usunięcia banera reklamowego umieszczonego przez spółkę w pobliżu drogi powiatowej.

Zaskarżona czynność starosty, którą niedawno analizował gdański WSA, polegała na „niewszczęciu postępowania w zakresie reklamy umieszczonej przez skarżącą spółkę przy drodze powiatowej – przy jednoczesnym usunięciu powyższej reklamy bez wiedzy i udziału skarżącej spółki”.

Spółka – jak sama podała, umieściła na drzewach stojących przy drodze powiatowej baner reklamowy. Znajdował się on poza pasem drogowym i mimo tego został zdjęty i zabrany przez pracowników Zarządu Dróg Powiatowych bez wszczęcia i przeprowadzenia jakiegokolwiek postępowania administracyjnego. Dodatkowo skarżąca zażądała, aby sąd orzekł o jej uprawnieniu do umieszczenia reklamy tam, gdzie była umieszczona pierwotnie.

Z kolei starosta stwierdził, że baner znajdował się w pasie drogowym i zagrażał bezpieczeństwu ruchu drogowego. Stanowiło to według organu wystarczającą podstawę do usunięcia reklamy, o czym organ informował spółkę.

Co ciekawe, w toku sprawy starosta nie wskazał na jakikolwiek przepis prawa mający stanowić podstawę działania polegającego na zdjęciu reklamy. W związku z tym WSA stwierdził, że czynności faktycznej polegającej na usunięciu banneru reklamowego przez pracowników ZDP nie można uznać za czynność z zakresu administracji publicznej dot. uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa w rozumieniu art. 3 § 2 pkt 2 ppsa. Podstawy prawnej nie stanowią w żadnym razie przepisy ustawy o drogach publicznych, które zabraniają samowolnego umieszczenia obiektów w pasie drogowym dróg publicznych, czy też przepisy tej ustawy określające wysokość kar za takie zachowania.

Usunięcie baneru należącego do spółki mogło prowadzić jedynie do ewentualnego naruszenia prawa własności lub posiadania.

Sąd przypomniał, że prawo administracyjne służy doprowadzeniu do stanu zgodności z prawem sytuacji związanych z działaniem administracji publicznej. Natomiast to prawo cywilne (w zakresie dot. ochrony prawa własności i posiadania) pozwala na zapobieżenie naruszaniu prawa przez organy administracji i przywrócenie stanu poprzedniego w przypadkach, w których zachodzą określone prawem przesłanki.

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 16.02.2023 r., sygn. III SA/Gd 5/23, orzeczenie nieprawomocne

Źródło: orzeczenia.nsa.gov.pl 

Pt., 24 Lt. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak