Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Relacja z posiedzenia Zespołu ds. Infrastruktury KWRiST

Relacja z posiedzenia Zespołu ds. Infrastruktury KWRiST fotolia.pl

Ewidencja gruntów i budynków, obszar otoczenia CPK i słynny już wyrok TK dot. zatrzymania prawa jazdy, były najważniejszymi tematami posiedzenia Zespołu ds. Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu, który odbył się 18 stycznia br.

Opiniowane projekty

Zespół opiniował następujące projekty:

  1. rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków – projekt uzyskał pozytywną opinię z 2 uwagami, tj. Związku Miast Polskich dot. zmiany § 15 projektu zgodnie ze zgłoszonymi wcześniej postulatami oraz Związku Powiatów Polskich dot. uwzględnienia w protokole, że MRiT (zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami) przyjmuje zgłoszone przez ZPP zastrzeżenia jako postulaty de lege ferenda i weźmie je pod uwagę przy kolejnych pracach legislacyjnych nad nowelizacją rozporządzenia,
  2. raportu UOKiK o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2021 roku – Zespół przyjął raport do wiadomości,
  3. rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych – opinia pozytywna Zespołu,
  4. rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie obszaru otoczenia Centralnego Portu Komunikacyjnego – Zespół nie wydał opinii, o czym poniżej,
  5. ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw – Zespół negatywnie zaopiniował projekt ustawy.

Ewidencja gruntów i budynków

Podczas grudniowego posiedzenia Zespołu (pisaliśmy o tym tutaj) przedstawiciel MRiT wskazał, że uwagi zgłoszone przez ZPP do projektu rozporządzenia są zasadne, jednakże wykraczają poza zakres zmian legislacyjnych nowelizacji.

Strona samorządowa została zapewniona, że propozycje zgłoszone przez ZPP zostaną wzięte pod uwagę przy okazji kolejnych zmian rozporządzenia.

Jak wskazano powyżej, Zespół ds. Infrastruktury pozytywnie zaopiniował projekt, a zaprotokołowana uwaga ZPP dotyczy ww. zapewnienia, że MRiT przyjmuje postulaty i weźmie je w przyszłości pod uwagę.

Obszar otoczenia CPK

Ten z pozoru „techniczny” projekt wywołał wiele kontrowersji wśród przedstawicieli strony samorządowej. O tym, czego dotyczy pisaliśmy tutaj 

Przemysław Matysiak (ZPP) zgłosił uwagę, co do trybu procedowania projektu. Wskazano, że pismami z 11.01.2023 r. MFiPR zwrócił się zarówno do KWRiST, jak też do organów wykonawczych odpowiednich JST (jest to obowiązek wynikający z przepisów prawa) o wydanie opinii w zakresie projektu rozporządzenia. ZPP stanął na stanowisku, że najlepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby projekt został przekazany do KWRiST dopiero po złożeniu przez ww. JST swoich opinii w tym zakresie. Rozporządzenie zostało przedwcześnie przekazane do opiniowania, zatem Komisja Wspólna będzie oceniać projekt nie znając stanowisk zainteresowanych samorządów.

Uwagi przedstawiciela ZPP poparli Marek Wójcik (ZMP) i Mariusz Marszał (ZGWRP).

Zespół ustalił, że projekt będzie opiniowany pod warunkiem przekazania opinii organów wykonawczych zainteresowanych JST i zapewnienia udziału przedstawicieli ministerstwa na kolejnym posiedzeniu.

Zatrzymanie prawa jazdy po wyroku TK

Był to jedyny punkt w „sprawach różnych”, który został omówiony na wniosek Związku Powiatów Polskich zgłoszony podczas grudniowych obrad Zespołu.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 13.12.2022 r. niesie określone konsekwencje, w tym ryzyka dublowania się postępowań w sprawach o wykroczenia z postępowaniami administracyjnymi w sprawie zatrzymania prawa jazdy.

Reprezentująca resort infrastruktury Renata Rychter przedstawiła, że w siedzibie MI odbyły się 2 spotkania z przedstawicielami MSWiA, Policji i GITD. Padły postulaty, aby Policja i GITD przesyłały starostom obszerne informacje o naruszeniach popełnianych przez kierowców. Organy te byłyby też pomocne w dostarczaniu materiału dowodowego dla starostów.

Według R. Rychter w sytuacji, gdy kierowca nie przyjmie mandatu zostaje skierowany wniosek o ukaranie do sądu. W takich przypadkach starosta ma podstawę do zawieszenia postępowania na podstawie art. 97 kpa.

Mecenas Bernadeta Skóbel (ZPP) stwierdziła, że omawiany problem należy skierować na posiedzenie plenarne KWRiST, bowiem sprawa jest na pograniczu właściwości 3 resortów: Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministerstwa Sprawiedliwości.

Mec. Skóbel poruszyła również temat sytuacji, w której nie mamy do czynienia z mandatem, a wyłącznie z pouczeniem udzielonym przez policjanta. Nadto poprosiła o harmonogram prac legislacyjnych, bowiem zwłoka nie wpłynie pozytywnie na sytuację zainteresowanych oraz właściwych organów.

Z kolei Grzegorz Kubalski (Zastępca Dyrektora Biura ZPP) pytał m.in. o to, kto w strukturze administracji rządowej poczuwa się do odpowiedzialności za ten problem, czy istnieją jednolite standardy działania poszczególnych służb, a także jaki jest plan działania w zakresie legislacji.

Marcin Przychodzki (Ministerstwo Infrastruktury) odpowiadając na pytania przedstawicieli ZPP wskazał, że nie wyznaczono resortu wiodącego w zakresie prac legislacyjnych i żadne decyzje w tym temacie nie zapadły.

Warto wskazać, że na wniosek strony samorządowej podczas posiedzenia plenarnego KWRiST zaplanowanego na 25.01.2023 r., Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przedstawi informację nt. działań podejmowanych na rzecz rozwiązania problemu odbierania praw jazdy za przekroczenie prędkości w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 13.12.2022 r.

Śr., 25 St. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak