Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

WSA: Cofnięcie uprawnienia do kierowania pojazdami tylko na okres ściśle wskazany w wyroku karnym

WSA: Cofnięcie uprawnienia do kierowania pojazdami tylko na okres ściśle wskazany w wyroku karnym fotolia.pl

Orzeczenie starosty o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami, bez powiązania decyzji z zakresem przedmiotowym, w jakim sąd karny orzekł zakaz prowadzenia pojazdów, jest aktem wadliwym. Organy administracji wykonujące wyrok sądu karnego są związane jego treścią. Oznacza to, że uprawnienie do kierowania pojazdami może zostać cofnięte tylko na okres ściśle wskazany w danym wyroku – orzekł WSA w Krakowie.

W omawianej sprawie sąd oceniał, czy decyzja starosty o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami, bez powiązania tej decyzji z zakresem na jaki orzeczono zakaz prowadzenia pojazdu, była prawidłowa.

Starosta w osnowie decyzji zawarł wyłącznie rozstrzygnięcie o cofnięciu skarżącemu uprawnień do kierowania wszelkimi pojazdami mechanicznymi potwierdzonych prawem jazdy kat. B. W uzasadnieniu decyzji organ wyjaśnił, że wyrokiem karnym orzeczono wobec skarżącego środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 lat. Co istotne – w żadnej części decyzji, jak też w uzasadnieniu, starosta nie wskazał na jaki okres następuje cofnięcie uprawnień, a zatem czy ten okres jest tożsamy z okresem zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonym przez sąd karny.

WSA uchylił decyzję starosty, bowiem rozstrzygnięcie dot. cofnięcia uprawnień powinno być zamieszczone w osnowie decyzji (rozstrzygnięciu decyzji). Nie powinno się rozstrzygać o uprawnieniach lub obowiązkach strony w uzasadnieniu decyzji. To właśnie z rozstrzygnięcia decyzji jej adresat ma czerpać wiedzę na temat treści uprawnień lub obowiązków zindywidualizowanych wobec niego poprzez wydanie konkretnej decyzji administracyjnej. Uzasadnienie pełni rolę wyjaśnienia adresatowi decyzji z jakich powodów indywidualizacja uprawnień lub obowiązków nastąpiła.

Reasumując, decyzja w przedmiocie cofnięcia uprawnienia do kierowania pojazdami w swym rozstrzygnięciu musi wskazywać na jaki okres następuje cofnięcie tych uprawnień, a także być powiązana z okresem określonym przez sąd karny.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 07.12.2022 r., sygn. III SA/Kr 1006/22, orzeczenie nieprawomocne

Źródło: orzeczenia.nsa.gov.pl 

Sob., 7 St. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak