Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Interpelacja poselska w sprawie zniesienia opłaty ewidencyjnej

Interpelacja poselska w sprawie zniesienia opłaty ewidencyjnej fotolia.pl

W Sejmie złożona została interpelacja poselska w sprawie procedury zatrzymania i zwrotu prawa jazdy.

Kwestia dotyczyła art. 102 ustawy o kierujących pojazdami. Zgodnie z tym przepisem w przypadku dopuszczenia się przez kierującego pojazdami jednego z przewinień starosta wydaje decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy. W decyzji tej starosta określa okres, na który zatrzymane zostaje prawo jazdy. Starosta wydając decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy nie żąda zwrotu dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdami, a odpowiednia adnotacja o tym fakcie jest umieszczana za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

Natomiast zgodnie z ust. 2 przywołanego przepisu zwrot prawa jazdy następuje po ustaniu przyczyny zatrzymania oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, która wynosi 0,5 zł . Dodatkowo posłowie wskazali, że określona w przepisach kara grzywny (w przedziale od 1 500 zł do 30 000 zł) jest niewspółmierna do przewinienia jakim jest niezłożenie wniosku o zwrot prawa jazdy i nieopłacenie opłaty ewidencyjnej w wysokości 0,5 zł. 

W związku z powyższym zwrócono się do ministra infrastruktury z pytaniami w zakresie złagodzenia powyższych sankcji. 

Jak wyjaśnił minister Rafał Weber, minister cyfryzacji proceduje aktualnie projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pod nr UD426, dotyczący zniesienia opłaty ewidencyjnej w procesie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami i rejestracji pojazdów. Swoim zakresem projekt obejmuje również usunięcie obowiązku uiszczania opłaty ewidencyjnej w przypadku zwrotu zatrzymanego przez starostę prawa jazdy. Odnosząc się do kary grzywny minister wskazał, że resort infrastruktury zauważył surową sankcję przewidzianą w takiej sytuacji, dlatego też w pełni popiera prace Ministra Cyfryzacji polegające na usunięciu obowiązku uiszczenia opłaty ewidencyjnej po ustaniu przyczyny zatrzymania dokumentu prawa jazdy.

Źródło: www.sejm.gov.pl 

Sob., 17 Gr. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka