Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zmiana warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych

Zmiana warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych fotolia.pl

Ministerstwo Infrastruktury skierowało do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

Projekt rozporządzenia zakłada rozszerzenie treści pkt 1.2.2 „widoczność znaków” w załączniku nr 1 do dotychczasowego rozporządzenia MI o wskazanie, iż widoczność znaków powinna umożliwiać ich wykrywalność i czytelność również dla zautomatyzowanych systemów wspomagania kierującego. Zmianie ulegną również przepisy w pkt 1.5.3 załącznika nr 1 do rozporządzenia w taki sposób, iż zostaną ustalone i ujednolicone odległość znaków F-14a, b, c, d, e, f od jezdni oraz wysokość ich umieszczania. Nowe brzmienie otrzyma pkt 7.2 „Odcinki proste między skrzyżowaniami” załącznika nr 2 do rozporządzenia, gdyż usunięte zostaną części stanowiące ich warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi. W pkt 7.2 zostaną pozostawione wyłącznie warunki techniczne dla znaków. Ponadto projekt rozporządzenia zmienia wzór znaku drogowego D-39 „dopuszczalne prędkości”. Natomiast zgodnie z przedstawionym projektem, wprowadzone przepisy umożliwią umieszczanie na znakach E-9, E-10, E-11, E-22b i E-22c symbolu Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jak podkreślają projektodawcy, wprowadzone przepisy nie stwarzałyby obowiązku oznaczania obiektów wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa, a tylko dawałby taką możliwość. Ponadto, nowe regulacje eliminują rozbieżność pomiędzy rozporządzeniem zmienianym, a rozporządzeniem w sprawie znaków i sygnałów drogowych w zakresie części drogi, na której umieszcza się znak D-19 „postój taksówek” oraz przewidują zmianę kolejności umieszczania znaków D-19 i D-20 „koniec postoju taksówek” na drogach.

Nowelizacja rozporządzenia jest konsekwencją m.in. zmiany niektórych przepisów w krajowym porządku prawnym (jak np. ar. 20 ustawy – Prawo o ruchu drogowym wprowadzającego nowe prędkości dopuszczalne na drogach), a także dyrektywy 2019/1936 z dnia 23 października 2019 r. zmieniającej dyrektywę 2008/96/WE, nakładającą na państwa członkowskie UE zobowiązania zwracania szczególnej uwagi na czytelność i wykrywalność oznakowania przez zautomatyzowane systemy wspomagania kierowcy. Dodatkowo jak wskazują autorzy projektu, do MI spływały liczne pisma alarmujące o niejednoznacznym i kłopotliwym oznaczaniu postoju taksówek.
Nowelizacja rozporządzenia będzie rodziła między innymi skutki po stronie zarządców dróg w postaci zobowiązania ich do umieszczenia w pasie drogi publicznej znaków drogowych spełniających nowe wymagania.

Z całością projektu można zapoznać się tutaj

Pt., 8 Kw. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Maciej Barmosz