Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Przepadek pojazdów - bardzo ważny wyrok

Przepadek pojazdów - bardzo ważny wyrok fotolia.pl

W obecnym stanie prawnym realizacja żądań finansowych skarżącego nastąpić może tylko w trybie przewidzianym w ustawie z 22 lipca 2010r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 10, poz. 1018). Tak orzekł WSA w Olsztynie wyrokiem z dnia 25 listopada 2010 r. I SA/Ol 608/10.

Zdaniem Sądu według nowej treści art. 130a prawa o ruchu drogowym organy skarbowe utraciły bowiem nie tylko prawo do orzekania w kwestii odjęcia własności pojazdu ale wszelkie poprzednio posiadane uprawnienia w postępowaniach związanych z usunięciem pojazdu z drogi. W nowym stanie prawnym ciężar obowiązków związanych z inicjowaniem stosownego postępowania w tym przedmiocie i wykonania orzeczenia sądu przypisany został staroście. Przepisy przejściowe ustawy nowelizacyjnej przewidują jednak w jakim trybie należy przeprowadzić postępowania ( w tym likwidacyjne ) niezakończone przed dniem wejścia w życie nowej ustawy. W rozpoznawanej sprawie bezsporne jest, że upłynął już sześciomiesięczny termin , wymagany w poprzednim stanie prawnym w art. 130a ust. 10 jako przesłanka wszczęcia postępowania kończącego się decyzją deklaratoryjną o przejęciu własności pojazdu na Skarb Państwa . Bezsporne jest też , że decyzja taka nie była wydana. Jak wyżej stwierdzono okoliczności te nie mogą stanowić przeszkody do przyznania skarżącemu należnych kwot. Orzekanie w tym przedmiocie nie należy jednak do organów skarbowych , które - jak wyżej wskazano- utraciły kompetencje w nowym stanie prawnym.

Uwaga – prowadzący parking już 21 listopada 2007 r zawiadomił o nieodebraniu pojazdu przez uprawnioną osobę , przekazał pojazd do dyspozycji Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz wezwał go do uregulowania należności za przechowywanie. Skutek wyroku jest taki, że to powiat poniesie skutki opieszałości administracji skarbowej.

Wt., 11 Prn. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel