Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

"Poznaj Polskę" - ruszyły zapisy do kolejnej edycji

fotolia.pl

6 marca rozpoczął się nabór w kolejnej edycji programu „Poznaj Polskę”. W pierwszej kolejności, przez czternaście dni od rozpoczęcia naboru, wnioski będą mogły składać organy prowadzące szkoły, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzednich edycjach w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”. Nabór dla pozostałych szkół zostanie uruchomiony 20 marca 2023 r. o godzinie 10.00. Wzorem poprzednich edycji budżet został podzielony na województwa według ilości uczniów.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

O środki na dofinansowanie wycieczek mogą ubiegać się organy prowadzące publiczne i niepubliczne: szkoły podstawowe i ponadpodstawowe (licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia, szkoły specjalne przyspasabiające do pracy) dla dzieci i młodzieży, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego, tj.:

  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego,
  • osoby fizyczne.

W ramach „Poznaj Polskę” dofinansowaniu w 80 proc. podlegają wycieczki:

  • jednodniowe – do kwoty 5 tys. zł,
  • dwudniowe – do kwoty 10 tys. zł,
  • trzydniowe – do kwoty 15 tys. zł.

– przy czym wycieczka może się odbyć przy udziale co najmniej 10 uczniów, a łączny koszt zakwaterowania i wyżywienia uczestnika wycieczki nie może przekroczyć kwoty 150 zł na dobę.

Obok dotychczas funkcjonujących już priorytetowych obszarów edukacyjnych (Śladami Polskiego Państwa Podziemnego, Kultura i dziedzictwo narodowe, Największe osiągnięcia polskiej nauki) zostały wskazane nowe obszary edukacyjne, które będą obowiązywały od tegorocznej edycji.

Śladami Wielkich Polaków – obszar zinterioryzowały dotychczasowe punkty edukacyjne dotyczące życia i działalności bł. kard. Stefana Wyszyńskiego i dodano do niej miejsca związane tematycznie z  patronami roku 2023 wybranymi przez Sejm RP: Mikołaja Kopernika, Wojciecha Korfantego, Pawła Edmunda Strzeleckiego, Aleksandra Fredro, Aleksandrę Piłsudską, Maurycego Mochnackiego, Jadwigę Zamoyską i Jerzego Nowosielskiego. Wybór miejsc konsultowaliśmy m.in. z doświadczoną organizacją w zakresie organizacji turystyki i krajoznawstwa w Polsce: Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym.

Odkrywamy Skarby Wsi – obszar edukacyjny zawiera listę kilkuset zagród edukacyjnych oraz skansenów. Przy ustaleniu zakresu punktów edukacyjnych dla tej ścieżki naszymi partnerami merytorycznymi było Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi.

Wnioski składa się w systemie teleinformatycznym, przez Strefę Pracownika SIO.

Źródło: MEN

Śr., 8 Mrz. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Tomasz Smaś