Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Gminna wycieczka dla dzieci opodatkowana VAT 23 proc.

Gminna wycieczka dla dzieci opodatkowana VAT 23 proc. fotolia.pl

Organizowanie przez gminę wycieczek podlega opodatkowaniu według szczególnej procedury podatkiem VAT w wysokości 23 proc.

Wniosek o interpretację indywidualną w tej sprawie złożyła do łódzkiej izby skarbowej gmina, która organizuje dla dzieci wycieczki. Gmina nabywa w tym celu poszczególne towary i usługi składające się na wycieczkę (np. usługi noclegowe, przejazd, wyżywienie, itp.) od różnych podmiotów, otrzymując z tego tytułu faktury VAT z wykazanym VAT naliczonym. Za uczestnictwo dzieci w wycieczkach gmina pobiera od ich rodziców wynagrodzenie. Niemniej jednak wynagrodzenie to jest zazwyczaj niższe niż wydatki poniesione na organizację wycieczki (gmina realizuje ujemną marże).

Mając na uwadze wątpliwości związane z rozliczeniem VAT z tytułu organizacji wycieczek, gmina dotychczas nie wystawiała faktur VAT. Gmina organizuje wycieczki dla dzieci zamieszkujących na terenie gminy, co oznacza, że mieszkańcy gminy a nie sama gmina będą korzystać z organizowanych wyjazdów, dlatego gmina uznała, że są one organizowane dla bezpośredniej korzyści turysty. Poza tym gmina nabywa towary i usługi składające się na wycieczkę od różnych podmiotów, otrzymując z tego tytułu faktury VAT wystawione na gminę. W konsekwencji gmina działa na rzecz nabywcy we własnym imieniu i na własny rachunek.

Dyrektor łódzkiej izby skarbowej uznał, że usługa organizacji wycieczki przez gminę powinna zostać opodatkowana podstawową stawką VAT 23 proc., niemniej jednak w analizowanym przypadku zrealizowana będzie ujemna marża, więc efektywnie nie wystąpi VAT należny do zapłaty. Jednocześnie gmina nie będzie miała prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na zorganizowanie wycieczki, bowiem usługa ta będzie opodatkowana na zasadzie VAT marża.

Jak przypomniał dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z kolei art. 7 ust. 1 tej ustawy stanowi, że przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów. W konsekwencji, w związku z faktem, że czynność odpłatnego zorganizowania wycieczki dla dzieci zamieszkujących na terenie gminy nie stanowi dostawy towaru, stanowi ona usługę w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT.

W konsekwencji, w świetle powyższych regulacji, w przypadku, gdy gmina wykonuje swe czynności na podstawie umowy cywilnoprawnej, występuje ona w roli podatnika VAT. "Mając na uwadze, że w przypadku odpłatnego zorganizowania wycieczki dla dzieci działanie gminy będzie podobne do działania przedsiębiorcy, w tym zakresie powinna być uznana za podatnika VAT. W konsekwencji, jako że gmina będzie wykonywać usługę organizacji wycieczki i w tym zakresie występować jako podatnik VAT, przedmiotowa transakcja będzie podlegała opodatkowaniu VAT" - argumentuje izba.

Zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania przy wykonywaniu usług turystyki jest kwota marży pomniejszona o kwotę należnego podatku. Zgodnie z ust. 3 tej regulacji, powyższe stosuje się bez względu na to, kto nabywa usługę turystyki, w przypadku gdy podatnik: ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju, działa na rzecz nabywcy usługi we własnym imieniu i na własny rachunek, przy świadczeniu usługi nabywa towary i usługi od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty.
Ustawa o VAT nie zawiera definicji usługi turystyki. Zgodnie z wypracowaną praktyką, przez usługi turystyki rozumie się kompleksową usługę świadczoną na rzecz turysty, która obejmuje swym zakresem cząstkowe usługi, bez których dana impreza turystyczna nie mogłaby się odbyć. Organizowane przez gminę wycieczki mieszczą się w tak zdefiniowanym zakresie usługi turystyki. W konsekwencji, zastosowanie znajdzie przepis art. 119 ust. 1 i w rezultacie, gmina powinna opodatkować wyłącznie marżę. W przypadku ujemnej marży, gmina nie będzie zobowiązana do odprowadzenia podatku należnego.

Źródło: portalsamorzadowy.pl

Niedz., 15 St. 2012 0 Komentarzy Dodane przez: Tadeusz Narkun