Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Standard A i zmiany w algorytmie podziału subwencji oświatowej w 2023 r.

Standard A i zmiany w algorytmie podziału subwencji oświatowej w 2023 r. fotolia.pl

Do zaopiniowania w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego przekazano projekt rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2023 r. 

W projektowanym rozporządzeniu, w stosunku do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 (Dz. U. poz. 2453, z późn. zm.), przewidziano m.in. następujące modyfikacje:

 1. Zastosowano wskaźniki zmniejszające dotyczące liczby uczniów szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia (z wyłączeniem szkół jednociągowych) oraz uczniów dotychczasowych czteroletnich techników (klasy IV) i uczniów dotychczasowych czteroletnich liceów plastycznych (klasy IV).
 2. Zastosowano wskaźniki zwiększające dotyczące liczby uczniów liceum ogólnokształcącego, liceum sztuk plastycznych, technikum (uczniowie będący absolwentami szkoły podstawowej), branżowej szkoły I stopnia oraz wychowanków internatów i burs (w zakresie uczniów technikum, liceum ogólnokształcącego, branżowej szkoły I stopnia i liceum sztuk plastycznych).
 3. Zastosowano wskaźniki zwiększające dotyczące liczby uczniów oddziałów przygotowania wojskowego.
 4. Zoptymalizowano finansowanie niepublicznych szkół policealnych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych.
 5. Zmodyfikowano sposób naliczania wagi dotyczącej wychowanków domów wczasów dziecięcych.
 6. Zmieniono sposób naliczania wag dotyczących szkół i przedszkoli specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych.
 7. Zmieniono sposób naliczania wag dotyczących młodzieżowych ośrodków wychowawczych na średnioroczny (wypełniono tym samym postulat ZPP z ubiegłego roku).
 8. Uaktualniono zawody w wagach dotyczących szkół prowadzących kształcenie zawodowe.
 9. Określono rozwiązanie związane z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych.
 10. Podniesiono wartość wagi P3 (waga uwzględniająca zamożność JST i wielkość szkoły) z poziomu 0,250 do 0,330.
 11. Zaproponowano nową wagę związaną z nauczaniem indywidualnym uczniów szkół ponadpodstawowych w wysokości 1,350 (rozwiązanie, które już do algorytmu na rok 2022 proponował ZPP).
 12. Skorygowano wagę dotyczącą świadczenia na start z 0,210 do 0,180.
 13. Uwzględniono zmianę wag dla uczniów należących do mniejszości niemieckiej, dla których nauczanie języka mniejszości narodowej jest realizowane w formie dodatkowej nauki tego języka.
 14. Pozostałe zmiany dostosowujące.

Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na rok 2023 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2023 r. wyniesie 64.433 mln zł, a standard A wyniesie ok. 6947 zł. 

Na podstawie danych statystycznych o liczbie uczniów, słuchaczy i wychowanków oraz etatów nauczycieli przyjętych do naliczenia JST wstępnych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2023 szacuje się, że podział kwoty 64,1 mld (kwota dzielona algorytmem, bez 0,5% w zakresie rezerwy subwencji) na poszczególne rodzaje JST ukształtuje się następująco:

 1. gminy – 39,0 mld zł (61%), w tym miasta na prawach powiatu w zakresie zadań gminy – 11,0 mld zł;
 2. powiaty – 24,4 mld zł (38%), w tym miasta na prawach powiatu w zakresie zadań powiatu – 11,8 mld zł;
 3. województwa – 0,8 mld zł (1%).

Powyższe szacunki mogą ulec zmianie w przypadku korekty danych o liczbie uczniów, słuchaczy i wychowanków oraz etatów nauczycieli w roku szkolnym 2022/2023 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2022 r. oraz dzień 10 października 2022 r.).

Pt., 4 Lst. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka