Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Ile funkcji wychowawcy klasy, tyle dodatków

Ile funkcji wychowawcy klasy, tyle dodatków fotolia.pl

W zależności w ilu klasach nauczyciel będzie pełnił funkcję wychowawcy klasy, tyle będzie pobierał z tego tytułu dodatków – taka konkluzja wynika z niedawnego rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Podkarpackiego.

Organ nadzoru stwierdził nieważność w zakresie wyrazu „jeden” załącznika do uchwały rady miejskiej w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę.

Stwierdzenie nieważności dotyczyło m.in. brzmienia przepisu regulaminu, zgodnie z którym nauczycielowi, któremu powierzono wychowawstwo w dwóch lub więcej klasach łączonych, przyznaje się jeden dodatek, stosownie do ilości uczniów.

Wojewoda wskazał, że na podstawie art. 34a ust. 1 i 2 Karty Nauczyciela nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy, przysługuje dodatek funkcyjny z tytułu funkcji wychowawcy klasy. Minimalna wysokość tego dodatku wynosi 300 zł.

Z powołanych przepisów wynika, że minimalna kwota dodatku (300 zł) przysługuje za wychowawstwo w jednej klasie. Nauczyciel pełniący funkcję wychowawcy dwóch klas ma niewątpliwie z tego tytułu więcej obowiązków służbowych niż wychowawca jednej klasy. W związku z tym należy stwierdzić, że nauczycielowi przysługują z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy w dwóch lub więcej klasach łączonych, dwa lub więcej dodatki funkcyjne przez czas jednoczesnego pełnienia funkcji wychowawcy w tych klasach.

Mając na uwadze ugruntowaną linię orzeczniczą sądów administracyjnych, wojewoda stwierdził nieważność uchwały w ww. zakresie i wskazał, że rada gminy nie ma prawa do stanowienia w akcie prawa miejscowego przepisów regulujących inne kwestie niż objęte przedmiotem regulacji ustawowej.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego z 7 lipca 2022 r., znak: P-II.4131.2.174.2022

Źródło: edziennik.rzeszow.uw.gov.pl    

Sob., 27 Sp. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak