Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zmiany w kwalifikacjach wymaganych od nauczycieli - projekt rozporządzenia

Zmiany w kwalifikacjach wymaganych od nauczycieli - projekt rozporządzenia fotolia.pl

Resort edukacji przygotował projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Konieczność zmian związana jest z wprowadzeniem obowiązku zatrudniania – od 1 września 2022 r. – w przedszkolach, szkołach i zespołach przedszkoli i szkół niebędących specjalnymi, nauczycieli pedagogów specjalnych, wynikającego z przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, wprowadzonych ustawą z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1116) i potrzebą określenia wymagań kwalifikacyjnych dla tej grupy nauczycieli.

Zakres zmian jest następujący:

 1. kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach zorganizowanych w podmiotach leczniczych będzie posiadała osoba, która ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela określone w § 3 i § 4 nowelizowanego rozporządzenia, a w przypadku nauczania języków obcych w tych przedszkolach, szkołach i oddziałach – w § 12 nowelizowanego rozporządzenia. Nie będzie zatem konieczne posiadanie przygotowania w zakresie pedagogiki leczniczej czy terapeutycznej;
 2. osoba na stanowisku pedagoga specjalnego będzie zobowiązana do ukończenia:
  1. jednolitych studiów magisterskich na kierunku pedagogika specjalna i posiadania przygotowania pedagogicznego lub
  2. jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego lub drugiego stopnia, w zakresie pedagogiki specjalnej, i posiadania przygotowania pedagogicznego, lub
  3. jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego i drugiego stopnia, w zakresie pedagogiki, i posiadania przygotowania pedagogicznego, a ponadto ukończenia kursu kwalifikacyjnego lub studiów podyplomowych w zakresie pedagogiki specjalnej lub w zakresie edukacji włączającej;
 3. w dodawanym § 30a nowelizowanego rozporządzenia przewidziano, że do 31 sierpnia 2026 r. kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela pedagoga specjalnego:
  1. w przedszkolach, o których mowa w § 4 – będzie posiadała również osoba, która ma kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu i klasach I–III szkoły podstawowej, określone w § 4, a ponadto ukończyła studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
  2. w szkołach i przedszkolach, o których mowa w § 3 ust. 1 i § 4 – będzie posiadała również osoba, która ma kwalifikacje określone w § 3 ust. 1 i § 4, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej.

Z pełną treścią projektu można zapoznać się tutaj.

Sob., 6 Sp. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka