Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Czy jednorazowe stypendia dla uczniów z Ukrainy mogą być finansowane z dotacji oświatowej?

Czy jednorazowe stypendia dla uczniów z Ukrainy mogą być finansowane z dotacji oświatowej? fotolia.pl

Stowarzyszenie prowadzące niepubliczne technikum zawodowe zwróciło się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy szkoła może sfinansować ze środków otrzymanej dotacji oświatowej jednorazowe stypendia dla uczniów pochodzących z Ukrainy, będących w szczególnie trudnej sytuacji materialnej.

RIO stwierdziła, że nie jest to możliwe, bowiem takie stypendium może przyznać gmina ze środków własnych.

Izba wskazała, że zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium RP, mogą być przyznane świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty. Udzielanie tych świadczeń jest zadaniem własnym gminy, a uczniom przysługuje prawo do takiej pomocy ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie JST. Pomoc materialna przysługuje również uczniom szkół niepublicznych.

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym. Może być ono realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo.

RIO przypomniało nadto, że rada gminy musi uchwalić regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, a przyznanie stypendium następuje w drodze decyzji administracyjnej. 

Z pełną treścią stanowiska RIO w Kielcach można zapoznać się tutaj.

Pt., 5 Sp. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak