Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Nowe rozporządzenia w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego skierowane do konsultacji i uzgodnień

Nowe rozporządzenia w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego skierowane do konsultacji i uzgodnień fotolia.pl

Do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych skierowano projekty rozporządzeń Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenia w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego. To m.in. zmiany w podstawie programowej przedmiotów historia oraz wiedza o społeczeństwie (zakres rozszerzony), a także nowy przedmiot historia i teraźniejszość. Konsultacje potrwają do 17 stycznia 2022 roku.

Przedmiot historia i teraźniejszość zastąpi przedmiot wiedza o społeczeństwie (zakres podstawowy) i będzie obejmował zagadnienia z zakresu wiedzy o społeczeństwie oraz zagadnienia z historii najnowszej – dzieje powojenne (od 1945 r. do 2015 r.). 

Historia i teraźniejszość zastąpi wiedzę o społeczeństwie (w zakresie podstawowym) stopniowo, począwszy od roku szkolnego 2022/2023 w klasach I szkół ponadpodstawowych (liceum, technikum, BS I) i sukcesywnie w kolejnych latach – kolejne klasy. 

Pozostałe klasy liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły I stopnia w roku szkolnym 2022/2023 do zakończenia cyklu kształcenia będzie obowiązywać podstawa programowa wiedzy o społeczeństwie w dotychczasowym brzmieniu.

Proponowane zmiany w podstawie programowej przedmiotu historia polegają na wydłużeniu cezury historycznej o okres 2004-2015. Obejmują również punktowe zmiany w treściach nauczania – wymaganiach szczegółowych w ramach poszczególnych epok. 

Zmieniona podstawa programowa przedmiotu historia również będzie wdrażana sukcesywnie, począwszy od 1 września 2022 r. w klasie I wymienionych szkół.

Zmiany w przedmiocie wiedza o społeczeństwie wiążą się z zastąpieniem przedmiotu wiedza o społeczeństwie (zakres podstawowy) przedmiotem historia i teraźniejszość (zakres podstawowy), ale polegają również na zaproponowaniu nowej koncepcji przedmiotu.

Również w tym przypadku proponuje się sukcesywne zastąpienie aktualnej podstawy programowej przedmiotu wiedza o społeczeństwie (zakres rozszerzony), począwszy od roku szkolnego 2022/2023 (w klasach I).

Do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych skierowany ma zostać także projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół związany ze wskazanymi propozycjami. Planowany wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych będzie przedstawiać się następująco:

  • wymiar godzin nowego przedmiotu historia i teraźniejszość będzie wynosił 3 godziny w cyklu kształcenia (w liceum i technikum) zamiast obecnych 2 godzin przeznaczonych na przedmiot wiedza o społeczeństwie,
  • wymiar godzin historii w zakresie podstawowym z obecnych 8 będzie wynosił 7 godzin (w cyklu kształcenia),
  • wymiar godzin przedmiotów: historia oraz wiedza o społeczeństwie w zakresie rozszerzonym nie ulegnie zmianie w stosunku do stanu obecnego i będzie wynosić odpowiednio: 6 h (historia) i 8 h (wiedza o społeczeństwie), w cyklu kształcenia,
  • wymiar godzin przedmiotu historia i społeczeństwo w branżowej szkole I i II stopnia, w której nowy przedmiot również zastąpi wiedzę o społeczeństwie, będzie wynosił 1 godzinę w cyklu kształcenia, 
  • łączna liczba obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego nie ulegnie zmianie; zmiany w liczbie godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych będą polegać wyłącznie na przesunięciach między klasami. 

Źródło: MEiN

Czw., 23 Gr. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Orłowska