Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Jak zostanie podzielona subwencja oświatowa na 2022 - znamy projekt rozporządzenia

Jak zostanie podzielona subwencja oświatowa na 2022 - znamy projekt rozporządzenia fot. canva

Minister Edukacji i Nauki przekazał do zaopiniowania w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego projekt rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022.

Zgodnie z wstępnym algorytmem podziału subwencji oświatowej w roku 2022 szacuje się, że finansowy standard A wyniesie ok. 6.118 zł. W stosunku do roku 2021, w którym finansowy standard A wynosi 6069 zł, wzrośnie on o ok. 0,8%, tj. o ok. 49 zł.

Na podstawie danych statystycznych o liczbie uczniów, słuchaczy i wychowanków oraz etatów nauczycieli przyjętych do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego wstępnych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021 szacuje się, że podział kwoty 53,1 mld (kwota dzielona algorytmem, bez 0,5% w zakresie rezerwy subwencji) na poszczególne rodzaje jednostek samorządu terytorialnego ukształtuje się następująco:

 • gminy – 32,7 mld zł (62%), w tym miasta na prawach powiatu w zakresie zadań gminy – 9,0 mld zł;
 • powiaty – 19,7 mld zł (37%), w tym miasta na prawach powiatu w zakresie zadań powiatu – 9,5 mld zł;
 • województwa – 0,7 mld zł (1%).

Powyższe szacunki mogą ulec zmianie w przypadku korekty danych o liczbie uczniów, słuchaczy i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w roku szkolnym 2020/2021 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2021 r. oraz dzień 10 października 2021 r.).

W przedmiotowym rozporządzeniu, w stosunku do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2021, wprowadzono m.in. następujące zmiany:

 1. wprowadzono wskaźniki: zwiększające i zmniejszające w zakresie uczniów liceum, technikum i szkoły podstawowej. Zmiana jest związana m. in. ze zwiększoną liczbą absolwentów klas VIII szkoły podstawowej (dzieci, które wcześniej rozpoczęły edukację w szkole podstawowej w związku z tzw. „reformą 6-latka”, oraz którzy od września 2022 r. rozpoczną naukę w szkołach ponadpodstawowych;
   
 2. zmieniono sposób naliczania wagi wiejskiej w ten sposób, że powiązano dotychczasową wagę z tzw. wskaźnikiem zamożności JST;
   
 3. podniesiono wagę dotyczącą uwzględnienia zamożności i wielkości szkoły z poziomu 0,15 na 0,25;
   
 4. zmieniono finansowanie szkół, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, w taki sposób, że zwiększone zostały środki naliczane na podstawie zdanego przez ucznia lub słuchacza egzaminu zewnętrznego a zmniejszone zostały środki naliczane za uczestnictwo w zajęciach; jest to kontynuacja rozwiązania wprowadzonego w poprzednich latach;
   
 5. zmieniono sposób naliczania niektórych wag do algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dotyczących: szkół w podmiotach leczniczych, domów wczasów dziecięcych;
   
 6. zmieniono sposób naliczania wychowanków domów wczasów dziecięcych;
   
 7. zwiększono wartości wagi naliczanej na uczniów w oddziałach przygotowawczych z 0,3 na 0,4;
   
 8. zmieniono sposób finansowania oddziałów wojskowych w taki sposób, że zróżnicowano obecną wagę w zależności od typu szkoły, w których utworzone są te oddziały;
   
 9. zwiększono wartość wagi naliczanej na wychowanków specjalnych ośrodków wychowawczych z wartości 6,5 na 7,8;
   
 10. zmieniono sposób uwzględniania liczby etatów nauczycieli do wskaźnika Di, w taki sposób, że do etatów subwencyjnych (nauczyciel dyplomowany) wliczone zostały osoby niebędące nauczycielami zatrudnione na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082);
   
 11. zmieniono wartości wskaźnika wydatków rzeczowych oraz wydatków płacowych dla pracowników administracji i obsługi Wr z 0,20 na 0,25;
   
 12. zmieniono sposób finansowania oddziałów przygotowania wojskowego;
   
 13. zaktualizowano zawody w wagach dedykowanych dla szkół zawodowych.

Szczegółowo z projektem można zapoznać się tutaj.

Sob., 13 Lst. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka