Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Jak zlikwidować internat?

Jak zlikwidować internat? fot. canva

Czy likwidacja internatu zorganizowanego w szkole publicznej może być uznana za przekształcenie szkoły publicznej?

Odpowiedzi na zadane na wstępie pytanie udzielił Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z (IIIOSK 3423/21). 

Jak wskazał NSA ustawodawca nie zdefiniował w ustawie Prawo oświatowe (u.p.o.) co należy rozumieć pod pojęciem przekształcenia szkoły lub placówki. Niewątpliwa zawartość normatywna przepisu art. 89 ust. 9 u.p.o. sprowadza się jednak do rozciągnięcia reguł prawnych dotyczących likwidacji szkoły publicznej do procesu przekształcenia szkoły publicznej lub placówki publicznej. Likwidacja szkoły lub placówki publicznej wiąże się ze zniesieniem jej bytu administracyjnoprawnego i uznana musi być za najgłębszą z możliwych ingerencji. Zastosowanie tych samych rozwiązań prawnych do procesu przekształcenia szkoły publicznej lub placówki publicznej prowadzić musi tym samym do wniosku, iż przekształcenie musi dotyczyć istotnych elementów konstrukcyjnych jednostki dotkniętej procesem przekształcenia, tj. takich zmian, które muszą prowadzić do powstania po zakończeniu przekształcenia jednostki o zasadniczo zmienionym charakterze, np. musi dotykać zmiany w zakresie typu, rodzaju, nazwy, siedziby szkoły, czy obwodu szkolnego. 

Natomiast z przepisu art. 98 ust. 1 pkt 24 u.p.o. wynika, iż szkoła może zorganizować internat. Jego utworzenie nie jest jednak obowiązkowe. Nie stanowi on samodzielnej placówki oświatowej, a jedynie fakultatywny element wewnętrznej struktury organizacyjnej szkoły, zapewniający możliwość kształcenia się w szkole dla uczniów na stale zamieszkałej w dalszej odległości od siedziby szkoły, jak również zapewniający realizację celów opiekuńczo-wychowawczych w stosunku do osób w nim zamieszkałych. Nie jest on także elementem definiującym istotę konkretnej szkoły lub placówki oświatowej, a tym samym cele, która realizuje dana szkoła.

Zdaniem NSA powyższe prowadzi do wniosku, iż likwidacja internatu nie może być uznana za przekształcenie szkoły lub placówki publicznej. Pojęcia te są bowiem zastrzeżone dla zmian konstytutywnych w ściśle określonej szkole lub placówce publicznej. Tym samym Sąd uznał, że likwidacja internatu szkoły nie wymaga wdrażania procedury przewidzianej w art. 89 ust. 1 i nast. u.p.o.

Źródło: CBOSA

Śr., 1 Wrz. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka