Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Obszerna nowelizacja dot. świadectw, dyplomów państwowych i innych druków

Obszerna nowelizacja dot. świadectw, dyplomów państwowych i innych druków fotolia.pl

Podczas kwietniowego Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu zostanie zaopiniowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków.

Nowelizacja, jak wskazują projektodawcy wynika z:

 • konieczności dostosowania jego przepisów do przepisów ustawy o dokumentach publicznych oraz wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie wykazu minimalnych zabezpieczeń dokumentów publicznych przed fałszerstwem;
 • uwag zgłaszanych do Ministerstwa Edukacji i Nauki, m.in. przez szkoły, kuratoria oświaty i producentów blankietów druków oraz podmioty opracowujące programy do wypełniania świadectw;
 • uchylenia przepisów i wzorów druków dla dotychczasowych gimnazjów i dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, a także świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego przeprowadzanego na warunkach i w sposób obowiązujących od roku szkolnego 2009/2010 ze względu na zakończenie okresu ich wydawania;
 • innych zmian o charakterze porządkującym.

Mając na uwadze powyższe w projekcie dodano szczegółowe regulacje odnoszące się do oznaczenia indywidualnego. W przepisach zostały określone poszczególne dokumenty zawierające oznaczenie indywidulane, określono miejsce jego nanoszenia na blankiecie danego dokumentu, podmiot, który jest obowiązany do naniesienia oznaczenia indywidualnego, a także określono elementy składowe oznaczenia indywidualnego danego dokumentu. Jednocześnie nadano nowe brzmienie następujących wzorów dokumentów, na których wprowadzony został symbol oznaczenia indywidualnego.

Projekt rozporządzenia uwzględnia także następujące zmiany:

 1. Wprowadzono dwa formaty blankietów dla poddruków duplikatów świadectw szkolnych: format A4 dwustronny i A4 czterostronny.
 2. Wprowadzono zmianę we wzorach świadectw szkolnych promocyjnych i świadectw ukończenia szkoły oraz arkuszy ocen dla uczniów czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum, polegającą na uwzględnieniu we wzorze jednej wolnej pozycji nad przedmiotem historia na wpisanie realizowanego przez ucznia jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: filozofia, plastyka, muzyka lub język łaciński i kultura antyczna.
 3. Wprowadzono możliwość wydawania suplementu odpowiednio do dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w tzw. zawodzie eksperymentalnym.
 4. Umożliwiono słuchaczom szkoły policealnej, którzy w danym roku otrzymali certyfikat w zakresie ostatniej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, w którym kształci ta szkoła, uzyskać dyplom zawodowy na podstawie przekazywanego przez dyrektora tej szkoły do okręgowej komisji egzaminacyjnej wykazu słuchaczy w danym roku szkolnym.
 5. We wzorze świadectwa szkolnego promocyjnego, świadectwie ukończenia szkoły i w arkuszu ocen ucznia branżowej szkoły I stopnia dodano przedmiot „Edukacja dla bezpieczeństwa”.
 6. Dodano regulację dotyczącą wypełniania arkusza ocen ucznia technikum w zakresie przedmiotu „Wiedza o kulturze”.
 7. Wprowadzono możliwość zastosowania skrótu wyrażenia „nauczany(a) dwujęzycznie” – ND oraz „poziom dwujęzyczny” – PD na świadectwach wydawanych uczniom szkół lub oddziałów dwujęzycznych oraz na innych drukach.

Szczegółowo z zapisami projektu można zapoznać się tutaj. 

Pt., 9 Kw. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka