Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Bezczynność dyrektora szkoły w udostępnieniu informacji publicznej

Bezczynność dyrektora szkoły w udostępnieniu informacji publicznej fotolia.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z 27 maja 2020 r. (II SAB/Po 142/19) rozpatrywał skargę na bezczynność dyrektora szkoły w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej. 

Skarżący w powołanej sprawie wystąpił o udostępnienie informacji publicznej, poprzez podanie:

  1. ilu nauczycieli zostało poddanych ocenie pracy nauczyciela w latach od (...) września 2010 r. do dnia (...) listopada 2019 r.;
  2. jakie oceny otrzymali ww. nauczyciele, poprzez wskazanie ilości wystawionych ocen negatywnych, dobrych, bardzo dobrych, wyróżniających;
  3. jaki czas upłynął od dnia złożenia wniosku o dokonanie oceny, a w przypadku oceny pracy dokonywanej z inicjatywy własnej dyrektora od dnia podjęcia tej inicjatywy, do dnia dokonania każdej z oceny pracy.

Jak podkreślił Sąd, nie ulega wątpliwości, że dyrektor szkoły, jako podmiot reprezentujący jednostkę organizacyjną wykonującą zadania publiczne z zakresu oświaty, funkcjonującą w oparciu o publiczne środki finansowe, jest podmiotem zobowiązanym do udostępnienia informacji publicznej (art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe)

Na gruncie przepisów ustawy, w doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się, że informacją publiczną będzie każda wiadomość wytworzona lub odnoszona do szeroko rozumianych władz publicznych, a także wytworzona lub odnoszona do innych podmiotów wykonujących funkcje publiczne, w zakresie wykonywania przez nie zadań władzy publicznej i gospodarowania mieniem komunalnym lub mieniem Skarbu Państwa (por. M. Jaśkowska, Dostęp do informacji publicznych w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Toruń 2002, s. 28 i nast.).

W powołanej sprawie skarżący domaga się informacji o ocenach dotyczących pracy nauczycieli, a zatem informacji o osobach pełniących funkcje publiczne. Jak wynika z art. 6a ustawy Karta Nauczyciela, dyrektor szkoły może przeprowadzać (jest do tego uprawniony i zobowiązany) ocenę pracy nauczycieli. W tej sytuacji bez wątpienia żądana przez skarżącego informacja, ilu nauczycieli zostało ocenionych przez dyrektora oraz jakie otrzymali oceny, jest informacją publiczną o jakiej mowa w art. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. 

Źródło: NSA

Pt., 25 Gr. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka