Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Obszar oddziaływania obiektu w projekcie budowlanym, czyli?

Obszar oddziaływania obiektu w projekcie budowlanym, czyli? fotolia.pl

Na tytułowe pytanie odpowiedzi udzielił Naczelny Sąd Administracyjny. Jakie zajął stanowisko?

Jak przypomniał Sąd, zgodnie z art. 34 ust. 3 Prawa budowlanego, projekt budowlany powinien zawierać informację o obszarze oddziaływania obiektu (art. 34 ust. 3 pkt 1 lit. e Pb). Wobec braku wyraźnego wskazania przez ustawodawcę przepisów, na podstawie których dochodzi do wyznaczenia obszaru w otoczeniu obiektu budowlanego, zdaniem NSA przyjąć należy, że są to wszystkie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, które wprowadzają określonego rodzaju ograniczenia w zakresie zagospodarowania, w tym zabudowy, tego terenu (por. wyrok NSA z 10 sierpnia 2021 r. II OSK 3181/18). Naczelny Sąd wskazał też, że w orzecznictwie przyjmuje się, iż do przepisów odrębnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowlanego należą nie tylko przepisy dotyczące warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, ale także przepisy z zakresu ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego oraz – w szczególnych przypadkach – także przepisy prawa cywilnego w zakresie ochrony prawa własności (por. wyrok NSA z 28 kwietnia 2020 r. sygn. II OSK 1488/19). Zdaniem NSA np. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie stanowi przepisów odrębnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Pb, gdyż nie może budzić wątpliwości, że ustalenia tejże decyzji nie są przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 grudnia 2021 r., II OSK 2011/21

Źródło: CBOSA

Pon., 27 Gr. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel