Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Opłaty adiacenckie z krótszym terminem na wszczęcie postępowania? Opinia Związku Powiatów Polskich

Opłaty adiacenckie z krótszym terminem na wszczęcie postępowania? Opinia Związku Powiatów Polskich fotolia.pl

Sejmowa Komisja Petycji wniosła projekt ustawy mający skrócić terminy dotyczące wszczynania postępowań o opłaty adiacenckie. Związek Powiatów Polskich wysłał do Sejmu opinię na ten temat.

Założeniem projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami (UGN), znajdującego się obecnie w lasce marszałkowskiej, miałoby być skrócenie obecnie obowiązujących trzyletnich terminów na wszczęcie postepowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej:

  • w przypadku z art. 98a UGN – od momentu, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale stało się prawomocne;
  • w przypadku z art. 145 ust. 2 UGN – od dnia stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo od dnia stworzenia warunków do korzystania z wybudowanej drogi, jeżeli w dniu stworzenia tych warunków obowiązywała stosowna uchwała rady gminy.

Terminy te, zgodnie z wolą Projektodawców, miałyby wynosić 18 miesięcy, czyli zostałyby skrócone o połowę.

Ponadto, Projekt przewiduje, że gdy ww. sytuacje miałyby miejsce przed wejściem w życie ustawy, to termin ten wynosiłby 18 miesięcy od momentu ich nastąpienia.

Opinię w tej sprawie wystosował do Wysokiej Izby Związek Powiatów Polskich.

Jak zauważa ZPP, założenie Projektu – z punktu widzenia obywateli – jest oczywiście bardzo korzystne. Jednakże, z perspektywy samorządów, które postępowania w sprawie opłat adiacenckich prowadzą,  brakuje w uzasadnieniu analizy lub oceny liczby sytuacji, które corocznie spełniają przesłanki z przepisów ustawy, a które mają w ostateczności wpływ na długość terminów wszczynania postępowań w sprawie ustalenia opłaty. Termin wszczęcia postępowania jest bowiem uzależniony od liczby sytuacji faktycznych pasujących do norm wynikających z przepisów UGN, z którymi ma dany organ do czynienia ze względu na możliwości kadrowe i organizacyjne gmin przeprowadzających te procedury. Zdaniem ekspertów ZPP, projektodawcy powinni pokazać skalę potencjalnego „przyspieszenia” narzuconego na organy w postaci liczby spraw, które szacunkowo musiałyby być rozpoczynane w 1,5 roku i to najlepiej z uwzględnieniem specyfiki poszczególnego rodzaju gmin.

Ponadto, jak zwrócił uwagę Związek, przepisy przejściowe mogą doprowadzić do sytuacji, w której wszczęcie postępowania w sprawie opłaty adiacenckiej w ogóle nie będzie możliwe (np. decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna 19 miesięcy przed dniem wejścia w życie nowelizacji). Dlatego zasugerowali poprawki, które zmieniają zasadę liczenia terminów na wszczęcie postępowań w odniesieniu do stanów faktycznych i prawnych zaistniałych przed dniem wejścia w życie nowelizacji, by uniknąć wyżej przywołanych sytuacji. Organy miałyby w takim wypadku 3 lata na wszczęcie postępowań od zaistnienia przesłanki, jednakże jednocześnie nie dłużej niż 18 miesięcy od dnia wejścia w życie proponowanej ustawy. Proponują też dłuższe, niż trzymiesięczne, które wpisano w Projekcie, vacatio legis. Zdaniem ZPP powinno być ono co najmniej półroczne ze względu na potrzebę przygotowania się samorządów do nowych przepisów.

Uwagi Związku Powiatów Polskich można przeczytać na jego stronie www.zpp.pl.

Czw., 30 Mj. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Adrian Pokrywczyński