Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Czy gmina może finansować modernizację oświetlenia ulicznego nie będąc jego właścicielem? RIO Szczecin: tak, ale pod pewnymi warunkami

Czy gmina może finansować modernizację oświetlenia ulicznego nie będąc jego właścicielem? RIO Szczecin: tak, ale pod pewnymi warunkami fotolia.pl

Interes finansowy gminy powinien decydować o ewentualnym dokładaniu się gminy lub podejmowaniu przez nią modernizacji punktów oświetleniowych, które nie są jej własnością – wynika z interpretacji Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie.

Temat modernizacji i konserwacji oświetlenia ulicznego nienależącego do miast i gmin a do spółek energetycznych wraca jak bumerang. Tym razem pytanie w tym zakresie otrzymała Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie. Jedna z gmin pytała czy otrzymanie środków w ramach tzw. Polskiego Ładu – programu „Rozświetlamy Polskę” na modernizację oświetlenia oznacza, że może przeznaczyć te pieniądze na wymianę oświetlenia ulicznego, którego nie jest właścicielem, a jedynie dzierżawcą od spółki energetycznej.

Zdaniem RIO, możliwość taka nie jest wykluczona, ale z uwagi na reglamentację finansów publicznych w szczególności przepisami art. 44 i 216 ustawy o finansach publicznych - jest ona istotnie ograniczona.

„Poza naturalną koniecznością posiadania przez Gminę tytułu prawnego do dysponowania modernizowanym mieniem, kardynalnym warunkiem dopuszczalności przedmiotowej inwestycji, z którą wiąże się dokonywanie nakładów na cudzy majątek, jest występowanie interesu finansowego Gminy” – pisze RIO w swojej odpowiedzi.

Zdaniem Izby warunek taki zostanie spełniony, jeżeli korzyści, jakie uzyska Gmina w wyniku przeprowadzenia inwestycji, do których zalicza się obniżenie kosztów energii elektrycznej ponoszonych przez Gminę w zw. z realizacją jej zadań własnych, określonych przepisami art. 7 cyt. ustawy o samorządzie gminnym i uszczegółowionych w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo energetyczne przewyższą ostatecznie poniesione przez JST wydatki. Uwzględnić tutaj powinno się w szczególności rozliczenia z tytułu poczynionych nakładów, ewentualnej odpłatności za prawo do dysponowania mieniem, potencjalnego wzrostu kosztów poboru energii biernej, a także wydatki na jej kompensowanie.

„Zapatrywanie to koresponduje także z dyspozycją art. 18 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo energetyczne, wpisującego w zadania własne gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną organizację działań mających na celu racjonalizację zużycia energii i promocję rozwiązań zmniejszających zużycie energii na obszarze gminy. (…) wyznaczony przez ustawodawcę kierunek rozwoju wzmacnia także argumenty przemawiające za dopuszczalnością realizacji przez Gminę inwestycji objętej zapytaniem” – puentuje szczecińska RIO.

Przy okazji RIO zwraca uwagę, że w umowie z właścicielem sieci powinny zostać uwzględnione zasady wzajemnych rozliczeń poczynionych nakładów inwestycyjnych.

Opracowano na podstawie pisma Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 5 kwietnia 2024 r., znak K.43.17.2024.

Pt., 10 Mj. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Adrian Pokrywczyński