Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Czy można odmówić wszczęcia postępowania hałasowego? - wyrok WSA

Czy można odmówić wszczęcia postępowania hałasowego? - wyrok WSA fotolia.pl

Postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu wszczyna się z urzędu.

Z regulacji art. 115a ustawy - Prawo ochrony środowiska wynika, że postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu, nie może zostać uruchomione na wniosek, a w związku z tym, niedopuszczalne jest wydanie postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania na podstawie art. 61a § 1 k.p.a.

Zgodnie z art. 61 § 1 k.p.a. postępowanie administracyjne wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu. Natomiast, gdy żądanie, o którym mowa w art. 61, zostało wniesione przez osobę niebędącą stroną lub z innych uzasadnionych przyczyn postępowanie nie może być wszczęte, organ administracji publicznej wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania (art. 61a § 1 zd. pierwsze).

Przepis art. 61a § 1 k.p.a. dotyczy więc wyłącznie sytuacji, gdy postępowanie jest wszczynane na "żądanie strony". Nie dotyczy postępowań uruchomianych z urzędu, ponieważ w tym przypadku nie można mówić o odmowie wszczęcia postępowania. W sytuacji gdy z woli ustawodawcy postępowanie wszczynane jest tylko z urzędu, postanowienie o odmowie jego wszczęcia organ wydałby sam dla siebie, ponieważ jest jedynym właściwym podmiotem do zainicjowania postępowania. Żądanie wszczęcia takiego postępowania przez inny podmiot należy potraktować w kategorii sygnału, wymagającego weryfikacji przez właściwy organ co do zasadności przesłanek obligujących do prowadzenia tego postępowania. O braku podstaw do prowadzenia postępowania organ informuje podmiot sygnalizujący zwykłym pismem.

Źródło: orzeczenia.nsa.gov.pl 

Pt., 5 Kw. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka