Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Dofinansowania budowy i remontów garaży (remiz) OSP - działania MKiŚ

Dofinansowania budowy i remontów garaży (remiz) OSP - działania MKiŚ fot.pixabay

Do ministra klimatu i środowiska skierowano interpelacje w sprawie naborów dla jednostek OSP na budowę garaży (remiz) z zachowaniem standardów budownictwa ekologicznego (lub nawet pasywnego) w celu zabezpieczenia pojazdów będących w podziale bojowym oraz na remonty (termomodernizacje, instalacje OZE) garaży (remiz) strażackich.

Jak wyjaśniła Minister Klimatu i Środowiska w ofercie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej znajduje się Program Priorytetowy pn. Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych, który jest realizowany we współpracy z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W przypadku części pierwszej Programu pn. Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych wsparcie mogą uzyskać organizacje pozarządowe, uprawnione do wykonywania ratownictwa górskiego i wodnego oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, w formie dotacji m.in.na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych. Ta część Programu została przewidziana do realizacji w latach 2018-2025 w formie naboru ciągłego.

Natomiast w ramach procedowanej aktualnie drugiej części Programu pn. Cześć 2) Modernizacja remiz Ochotniczych Straży Pożarnych możliwa będzie modernizacja remiz OSP z terenu gmin do 20 000 mieszkańców, które uzyskały najwyższą procentową frekwencję wyborczą w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2023 r. Część 2) Programu wdrażana będzie w latach 2024-2025.
Celem drugiej części Programu jest:

  1. zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej remiz Ochotniczych Straży Pożarnych położonych na terenie gmin liczących do 20 tys. mieszkańców,
  2. polepszenie stanu infrastruktury służącej utrzymaniu i zabezpieczeniu specjalistycznego sprzętu i urządzeń technicznych, wykorzystywanych w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń, poprzez modernizację remiz, o których mowa w pkt 1).

Beneficjentem końcowym w Części 2) będą jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych lub gminy, wskazane przez ministra właściwego ds. klimatu, dysponujące prawem własności lub innym tytułem prawnym do remizy i/lub nieruchomości gruntowej, na której realizowane jest przedsięwzięcie z prawem dysponowania obejmującym okres nie krótszy niż do końca okresu trwałości przedsięwzięcia.

Łączny planowany budżet dla tej części Programu wynosi 157 mln zł, z czego 97 mln zł pochodzi ze środków NFOŚiGW, a 60 mln zł ze środków wfośigw. Nabór wniosków dla wfośigw, po zatwierdzeniu Części 2) Programu przez Zarząd i Radę Nadzorczą NFOŚiGW, planowany jest do ogłoszenia na koniec I kwartału 2024 r.

Dodatkowo w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW pn. Budownictwo Energooszczędne. Część 5) PUCHACZ – Energooszczędne budynki użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego, przewidziano możliwość dofinansowania rozbudowy remiz strażackich, jeżeli stanowią one (lub ich część) budynki użyteczności publicznej, a beneficjentem przedsięwzięcia jest stowarzyszenie (OSP).

Poszczególne wfośigw oprócz realizacji ww. Programu Priorytetowego pn. Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych, we współpracy z NFOŚiGW, realizują także programy własne, skierowane do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (o których można poczytać w odpowiedzi na interpelację). 

Źródło: www.sejm.gov.pl 

Pt., 22 Mrz. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka