Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Rozświetlamy Polskę - pytania i odpowiedzi

Rozświetlamy Polskę - pytania i odpowiedzi fotolia.pl

Bank Gospodarstwa Krajowego przygotował odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania w związku z programem „Rozświetlamy Polskę”.

Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił nabór wniosków w dziewiątej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Rozświetlamy Polskę, o czym pisaliśmy TUTAJ. Gminy i związki międzygminne w całym kraju mogą do 18 września wnioskować o dofinansowanie na modernizację infrastruktury oświetleniowej.

O dofinansowanie mogą starać się gminy miejskie (w tym miasta na prawach powiatu), gminy miejsko-wiejskie i wiejskie oraz związki międzygminne. Poziom dofinansowania dla samorządu może wynieść 80% wartości inwestycji, przy wkładzie własnym gminy na poziomie 20%. Maksymalna kwota dofinansowania, o jaką może wnioskować gmina, wynosi 4 mln zł.

W związku z napływającymi pytaniami, Bank Gospodarstwa Krajowego przygotował listę odpowiedzi na zagadnienia poruszane przez samorządy. Poniżej prezentujemy odpowiedzi BGK.

1. Kto może ubiegać się o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w edycji 9. Rozświetlamy Polskę?

Wnioski o dofinansowanie z Programu w tej edycji mogą składać gminy oraz związki międzygminne. Wnioski składane są za pośrednictwem Aplikacji Polski Ład.

2. Czy w ramach Programu Wnioskodawca może wymienić nieenergooszczędne oprawy w parku miejskim, w tym oświetlenie biegnących tam ścieżek rowerowych oraz skwerów (oświetlenie miejsc publicznych) oraz oprawy typu naświetlacz i oświetlenia akcentującego budynków?

W Programie Inwestycji Strategicznych - edycja dziewiąta Rozświetlamy Polskę możliwe jest uzyskanie dofinansowania przeznaczonego na wymianę nieenergooszczędnych opraw oświetlenia ulic, dróg, skwerów, parków, placów, ścieżek rowerowych i innych miejsc publicznych na oprawy typu LED. Program nie obejmuje modernizacji iluminacji świetlnych obiektów.

3. Kto potwierdza liczbę Opraw nieenergooszczędnych jeżeli będzie to majątek Wnioskodawcy?

Informację o liczbie Opraw nieenergooszczędnych przeznaczonych do wymiany, oraz łącznej liczbie Opraw nieenergooszczędnych znajdujących się na ternie gminy (należących zarówno do gminy jak i OSD/Spółki oświetleniowej) wskazuje Wnioskodawca.

4. Czy „możliwość zdalnego sterowania” oznacza taką konstrukcję oprawy, która gwarantuje, bez żadnych modyfikacji, późniejsze docelowe sterowanie systemem opraw przez stosowną aplikację, platformę lub oprogramowanie?

Tak. Zgodnie z Regulaminem Programu dostępnym w zakładce Dokumenty wymieniana oprawa ma dawać możliwość zdalnego nią sterowania.

5. Czy Oświadczenie o redukcji mocy dotyczy uzyskania redukcji mocy w skali wszystkich opraw nieenergooszczędnych na terenie jednostki samorządu terytorialnego czy Oświadczenie dotyczy redukcji mocy wyłącznie w odniesieniu do wymienianych opraw?

Oświadczenie o redukcji mocy dotyczy jedynie opraw wymienianych w ramach Inwestycji objętej Dofinansowaniem z Programu.

6. Czy przedmiotem inwestycji może być również demontaż instalacji wymienianej, montaż nowych opraw, opracowanie dokumentacji projektowej lub wymiana drogowych słupów oświetleniowych?

Przedmiotem Inwestycji, zgodnie z definicją znajdującą się w § 2 pkt 33  Regulaminu, może być modernizacja istniejącego oświetlenia, polegająca na wymianie Opraw nieenergooszczędnych na Nowe oprawy.  

7. Czy w ramach projektu gmina może wymienić tylko nieenergooszczędne oprawy stanowiące majątek gminy (wnioskodawcy) czy musi również wymienić oprawy nieenergooszczędne należące do właściwego OSD lub Spółki oświetleniowej?

Decyzją Wnioskodawcy jest w jakiej liczbie i które oprawy chce wymienić wnioskując o Dofinasowanie z Programu. Wymiana opraw na instalacjach należących do OSD lub Spółki oświetleniowej wymaga uzyskania przez Wnioskodawcę tytułu prawnego do tych obiektów.

8. Czy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie z Programu wymagane jest przeprowadzenie audytu energetycznego?

Przepisy Programu nie przewidują takiego obowiązku.

9. Jak oszacować kwotę wnioskowanego dofinansowania biorąc pod uwagę liczbę opraw, które możemy wymienić?

Zgodnie z § 5 ust. 10 Regulaminu, Wnioskodawca może wskazać maksymalną kwotę dofinansowania z Programu przez wskazanie iloczynu liczby opraw nieenergooszczędnych, kwoty 1 900 zł (brutto) oraz maksymalnie 80 %. Wyliczona w ten sposób kwota dofinansowania nie może przekraczać kwoty 4 000 000 zł.  Np.: załóżmy, że liczba Opraw nieenergooszczędnych na terenie gminy wynosi 700. Maksymalna kwota dofinansowania będzie wynosić: 80% x 1900 zł x 700 = 1.064.00 zł (brutto)

10. Co jeśli koszt jednej Nowej oprawy będzie niższy niż 1900 zł brutto?

Ta liczba (1900 złotych brutto) służy przede wszystkim do wyliczenia maksymalnej kwoty Dofinansowania dla potrzeb Wniosku o dofinansowanie. W przypadku zwiększenia lub zmniejszenia się wartości Inwestycji po przeprowadzonym Postępowaniu zakupowym zastosowanie mają zasady znane Państwu z poprzednich edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – por. Ostateczna wartość Inwestycji - §2 pkt 25 Regulaminu.

Bank wyjaśnił dodatkowo, że informację o liczbie opraw nieenergooszczędnych w zakresie urządzeń, które są własnością gminy ustala gmina na podstawie własnych danych. Dokument z informacją od OSD albo spółki oświetleniowej jest niezbędny, ale tylko jeśli do algorytmu wyliczenia maksymalnej kwoty dofinansowania będą wliczane urządzenia, które są ich własnością.

Szczegóły programu znajdują się na dedykowanej stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.

Czw., 7 Wrz. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Adrian Pokrywczyński