Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Czy operat szacunkowy jest informacją publiczną?

Czy operat szacunkowy jest informacją publiczną? fotolia.pl

Dostęp do dokumentu operatu szacunkowego jest ograniczony. Nie wyłącza to jednak dostępu do jego treści w zakresie, w jakim treść ta ma charakter publiczny – uznał niedawno NSA.

Sprawa dotyczyła wniosku o udostępnienie w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej (udip) m. in. kopii operatów szacunkowych dla nieruchomości objętych inwestycją drogową.

NSA wskazał, że ustawa o gospodarce nieruchomościami (ugn) nie normuje kompleksowo trybu i zasad dostępu do informacji publicznych, które mogą zaistnieć w sprawach regulowanych tą ustawą. Podmiot, który zlecił rzeczoznawcy majątkowemu sporządzenie operatu, jest obowiązany umożliwić osobie, której interesu prawnego dotyczy jego treść, przeglądanie tego operatu oraz sporządzanie z niego notatek i odpisów.

Przepis art. 156 ust. 1a ugn normuje kwestię bezpośredniego dostępu do nośnika różnych informacji zawartych w operacie szacunkowym poprzez prawo uzyskania wglądu do egzemplarza takiego operatu. Modyfikuje zatem zasady dostępu do dokumentu jako nośnika informacji, a nie do jego treści.

Informacje publiczne znajdujące się w operacie podlegają udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w udip.

Oznacza to, że podmiot żądający na podstawie udip dostępu do informacji publicznej wynikającej z operatu szacunkowego dotyczącego mienia publicznego, ma prawo dostępu do treści operatu, jednak z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających w szczególności z art. 3 ust. 1 pkt 1 i art. 5 ust. 1-3 udip (chodzi m. in. o ograniczenia prawa do informacji publicznej ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy).

Operat szacunkowy zawiera informacje publiczne, nie daje to jednak podstaw do umożliwienia przeglądania tego operatu oraz sporządzania z niego notatek i odpisów (co w omawianej sprawie sprowadzało się do udostępnienia skanów operatów szacunkowych) innym osobom niż te, których interesu prawnego dotyczy jego treść.

Nie wyłącza to jednak dostępu do informacji publicznych objętych treścią operatu na zasadach i w trybie określonych w udip. Nie można utożsamiać kwestii dostępu do nośnika informacji z kwestią dostępu do treści informacji objętych tych nośnikiem.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27.01.2023 r., sygn. III OSK 7701/21

Źródło: CBOSA

Pt., 10 Mrz. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak