Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Z wokandy. Prawo rzeczoznawcy majątkowego do udostępnienia mu rejestrów i dokumentów

Z wokandy. Prawo rzeczoznawcy majątkowego do udostępnienia mu rejestrów i dokumentów fotolia.pl

Rzeczoznawca majątkowy ma wynikające z art. 155 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami (ugn) uprawnienie do udostępnienia mu rejestrów i dokumentów, o których mowa w art. 155 ust. 1 ugn, w tym umożliwienia mu sporządzenia kopii tych dokumentów, a w razie odmowy uznania tego uprawnienia przez organ administracji publicznej może on zaskarżyć czynność tego organu do sądu administracyjnego na podstawie art. 3 § 2 pkt 4 ppsa – orzekł WSA w Poznaniu.

W stanie faktycznym sprawy rzeczoznawca majątkowy zwrócił się do PINB o udostępnienie mu zawiadomienia o zakończeniu budowy wraz z kartą informacyjną budynku mieszkalnego.

PINB wydał postanowienie w przedmiocie odmowy udostępnienia i umożliwienia sporządzenia kopii ww. dokumentów. Z kolei WINB utrzymał zaskarżone postanowienie w mocy.

WSA stwierdził, że wniosek rzeczoznawcy nie powinien był być w ogóle rozpatrywany przez organy nadzoru budowlanego w ramach postępowania administracyjnego, ani rozstrzygany w formie postanowienia administracyjnego.

Kwestia udostępnienia danych o nieruchomości rzeczoznawcy majątkowemu na podstawie ugn nie jest sprawą indywidualną rozstrzyganą w drodze decyzji administracyjnej z tego względu, że nie przewidują tego przepisy ugn. W konsekwencji nie jest to sprawa, do załatwienia której miałyby zastosowanie przepisy kpa.

Zatem PINB może taką sprawę załatwić pozytywnie (w drodze czynności materialno-technicznej poprzez udostępnienie żądanych dokumentów) lub odmownie (w formie „zwykłego” pisma, zaskarżalnego wprost, na podstawie art. 3 § 2 pkt 4 ppsa, do sądu administracyjnego).

Sąd rozpoznający sprawę wskazuje, że przy ponownym rozpoznawaniu wniosku PINB powinien skłaniać się do jego pozytywnego załatwienia, bowiem literalne brzmienie art. 155 ust. 3 ugn nie stoi temu na przeszkodzie.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 25.08.2022 r., sygn. IV SA/Po 395/22, orzeczenie nieprawomocne

Źródło: orzeczenia.nsa.gov.pl 

Sob., 29 Prn. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak